Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

 

Camilla Stoor

 

Vem vill du se som MEDLEM I FOKUS?

Maila ditt förslag till stockholm@styrelseakademien.se

Månadens "Medlem i fokus"

Efter avslutad MBA-examen inriktad mot ledande befattningar från Stockholms universitet, kände Camilla att hon ville vidareutveckla sina styrkor: Ledarskap och strategier. Hennes kärnkompetenser ligger annars inom supply chain – eller i dagligt tal inköp, lager och logistik med alla tillhörande processer. Tillverkningsindustri är Camillas naturliga hemvist. 

-Jag tycker det är spännande att se vart företag är på väg och hur de kommer dit. När jag arbetar i ledningsgrupper är det ju styrelsen som ytterst vägleder vart, hur och varför. Nu vill jag själv bli en del av nästa nivå för att vidareutveckla bolag. Jag vill vara en del av ett företags kalibrering för att säkra den långsiktiga hållbarheten.  

På väg mot kommande styrelseuppdrag gjorde Camilla Stoor en personlig plan för att säkra sin kunskap inom bolagsstyrning och styrelsearbete. Den första pusselbiten var att skaffa sig en certifierad styrelseutbildning i grunden. Valet föll på StyrelseAkademien, som övertygade med sina kvalitetssäkrade styrelseutbildningar, många aktiviteter och stora nätverk.

-Jag gick med så sent som i september och har redan klarat av Rätt fokus i styrelsearbetet och de två fördjupningskurserna Strategi ur ett styrelseperspektiv samt Ekonomistyrning. Genom kurserna har jag kompetensförsäkrat min egen kunskap. Jag har även märkt att nätverket verkligen är att räkna med. Det handlar inte bara om att gå en kurs, utan som medlem blir man en del av ett större sammanhang. StyrelseAkademien tar verkligen hand om sina medlemmar och erbjuder en spännande mix av kompetenshöjande evenemang och aktiviteter. 

På den korta tiden som Camilla har varit medlem har hon hunnit med både digitala och fysiska träffar. Båda har fungerat bra för henne, även om möten i verkliga livet alltid är lite bättre. 

-I båda fallen har det varit hög interaktion, många och livliga diskussioner och fantastiska handledare som imponerar med sitt kunnande och engagemang, säger hon.  

Vad är nästa steg för Camilla på hennes väg mot det första styrelseuppdraget? 

-En styrka jag har är att entusiasmera till att sätta verksamhetsnära mål och bryta ned dem till delmål för att sedan ta teamen hela vägen in i mål. Med mitt driv och erfarenhet kan jag bidra till att hjälpa ägare och ledningsgrupper att förverkliga sina ambitioner. Men först måste jag visa att jag finns. StyrelseAkademien erbjuder en annonseringstjänst för styrelseuppdrag, som jag prenumererar på. Det är också viktigt att hålla sig aktuell genom att fortsätta vara aktiv på olika nätverksträffar och i andra sammanhang.  

De uppdrag som Camilla tänker sig ska vara långsiktiga, hon vill vara del av en verksamhet som hon vurmar för, och det är viktigt att personkemin matchar med övriga styrelseledamöter. Men framför allt handlar det om att hon vill bidra till ett värdeskapande styrelsearbete.  

Efter många ledande befattningar inom tillverkningsindustrin – och det är där Camilla tror att hon passar bäst som styrelseledamot – har hon ett förhållningssätt när det gäller ledarskap som hon tror på. Det handlar om tillitsbaserat ledarskap, att verksamhetens mål sker genom samverkan och förtroende för medarbetaren.  

-I framtiden blir mjuka frågor som ledarskap ännu viktigare. Just ledarskap kan man inte automatisera bort. Relationer är det ”nya guldet”, där kommunikationen är enormt viktig. Som ledare har man flera ansvar:  Organisationens mål ska uppfyllas och vara värdeskapande, men man har även ett ansvar mot medarbetarna. För mig handlar det om att se till varje medarbetares styrka och hur man på rätt sätt kan omhänderta den. När allas individuella styrkor tas tillvara ger det enorm synergi i en organisationNärvarande, inlyssnande men tydligt ledarskap är andra framgångsfaktorer som skapar hög motivation och trivsel. Det är viktigt att lägga fokus även på dessa frågor, och inte bara på den finansiella rapporteringen.  

Den företagsägare som vill stärka sin styrelses gruppdynamik och dessutom få in kompetens inom supply chain, ledarskap och strategier kan höra av sig till Camilla via LinkedIn.  

-Viktigt för mig är tydlighet, transparens och samarbete, och att vi dessutom har roligt på vägen, säger hon. 

Text: Ingrid Kindahl

 

Nationella partners: