Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

Caroline Lornudd

Caroline Lornudd

(Foto: Johan Tjerneng)

 

Vem vill du se som MEDLEM I FOKUS?

Maila ditt förslag till stockholm@styrelseakademien.se

Månadens "Medlem i fokus"

Hon gick med i StyrelseAkademien och gick kursen Rätt fokus som ett led i ett forskningsarbete. Nu uppmanar Caroline Lornudd styrelseledamöter att värna om den makt de har att skapa goda arbetsplatser.

Det kan finnas många orsaker till att gå med i StyrelseAkademien och delta i utbildningarna. Caroline Lornudd, leg psykolog och forskare, har en ovanlig infallsvinkel: Hon brinner för hälsomässigt hållbara arbetsplatser, och har i sin forskning visat vilken stor betydelse styrelserna har för att skapa det. Hennes projekt byggde på djupintervjuer med en lång rad ledamöter, och med hjälp av styrelseledamöter hon kommit i kontakt med via StyrelseAkademien, formulerades forskningsresultaten till användbara råd till styrelser.

– Jag har forskat på hälsa och säkerhet på företagen i 10-15 år. Ju mer jag fördjupat mig, desto mer har mitt intresse flyttats upp i organisationerna. Till slut insåg jag att det är styrelsen som ger förutsättningar för att ledningen ska arbeta aktivt med dessa frågor, och därifrån sipprar det neråt som champagne i ett champagneglastorn, säger hon.

Därmed blev Caroline Lornudd också allt mer nyfiken på hur styrelser arbetar, på vilket sätt de påverkar organisationen och vad som driver de ledamöter som manifesterar ett intresse för hälsa och säkerhet på företaget.

– De som har det här intresset vill följa lagarna på området, de upplever ett tryck från branschen att satsa på hälsa och säkerhet, och de ser att detta arbete är affärsdrivande. Om de anställda mår bra, blir företaget lönsamt, säger hon.

Konkret om hur styrelsearbete går till och ledamöternas roll fick Caroline Lornudd lära sig när hon gick med i StyrelseAkademien Stockholm och gick grundkursen. Digitalt, eftersom det var våren 2020.

– Jag tyckte det fungerade bra, även om det var mycket information att ta in. Jag lärde mig massor, och tänkte först att "synd att jag inte gjorde det här i början av mitt forskningsprojekt". Men samtidigt måste jag säga att jag också hade lärt mig en hel del om styrelsearbete genom mitt forskningsarbete. Alla jag intervjuade var ju professionella.

Om Caroline Lornudd själv var ledamot i en styrelse – vilket hon inte är, hennes enda erfarenhet gäller en dysfunktionell föreningsstyrelse som hon valde att lämna – skulle hon värna om makten att bidra till ett hållbart arbetsliv. Hennes råd till ledamöter som tänker i samma banor är:

  • Skaffa mer kunskap hur du kan använda dina styrmedel för att påverka.
  • Identifiera och formulera nyckeltal som kan användas för att driva hållbara beteenden som leder till lönsamhet.
  • Tänk på att styrelsen inte bara ska styra utan även stötta. Hjälp till att hålla frågan på agendan.

Forskningsarbetet om styrelsens vikt för ett hållbart arbetsliv har resulterat i en idésamling med Caroline Lornudd som huvudförfattare. En längre artikel om forskningen finns i PS 2/20 Idésamlingen och kan laddas ned här

Nationella partners: