Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

Christer Ridström

Christer Ridström

 

Vem vill du se som MEDLEM I FOKUS?

Maila ditt förslag till stockholm@styrelseakademien.se

Månadens "Medlem i fokus"

Det var Peter Sponbergs, en av StyrelseAkademiens grundare, som ringde upp Christer Ridström i slutet av 90-talet och bad honom ta plats i föreningens styrelse.

- Jag vet inte hur han fick tag i mig, men jag var verksam på Företagsekonomiska Institutet med utbildning, så det kanske var där, säger Christer Ridström.

Dessutom hade Christer själv arbetat i många styrelser och hade en karriär som managementkonsult bakom sig. På 70-talet hade han dessutom varit rektor för internutbildningen av programmerare och systemerare för Saab i Linköping. Väl inne i StyrelseAkademien stod det klart för honom vilken hans stora uppgift var 

- Jag insåg att det behövdes bättre utbildning av styrelseledamöter. På den tiden bestod utbildningen i att man bjöd in någon välrenommerad man som visade overheadbilder och pratade lite.  

Det räckte inte. Christer Ridström blev utbildningsansvarig och såg till att strama upp utbildningen och gjorde den enhetlig över hela landet. Lärarna blev ackrediterade och utbildningen mynnade ut i ett certifikat som deltagarna fick efter att ha klarat en skriftlig tentamenDet gäller än idag. Och så gällde det att hitta ett relevant innehåll och en bra struktur till utbildningarna. I den vevan utkom näringslivsnestorn Rune Brandingers bok ”Det nya styrelsearbetet” ut i en första upplaga.

- Den läste jag tills bladen föll ut, och använde den som mall för struktur och innehåll. Boken är fortfarande det bästa som skrivits och finns att köpa än i dag, säger Christer Ridström 

Genom åren har utbildningarna vässatsblivit mer sofistikerade och numera digitaliserade, men grunden är kvar. Förutom för små och medelstora företag har StyrelseAkademien också lagt upp utbildningar för andra typer av organisationer, eller associationsformer: Bostadsrättsföreningar, ekonomiska föreningar och kommunala bolag.

- Har man lärt sig det ena, klarar man övriga ganska bra, säger Christer Ridström 

En annan inspirationskälla är den amerikanske managementgurun Ichak Adizes, mest känd för att ha beskrivit ett företags födelse, levnad och död. I grova drag ser företagets livscykel ut så här:  

  1.  Spädbarnsstadiet. Företaget föds, men det är inte säkert att det överlever.  
  1. Barnstadiet. Ägarna jobbar som galningar och har tusen idéer. Jobbet är urkul, man improviserar och leker, allt är möjligt. Men det saknas struktur och det finns ingen ordning och reda.  

  1. Tonårskris. Förr eller senare dyker det upp problem och då finns inga system som backar upp. Det är viktigt att komma igenom den här fasen, men företaget får inte stanna där. Någon måste komma in och ställa i ordning så att tillväxten kan ta fart.   

  1. Ungdomsstadiet. Krisen är överstånden, nu är nya grejer på gång. Kunderna strömmar till, folk jobbar mycket – men idérikedomen dämpas något.  

  1. Vuxenstadiet. Allt fungerar. Idéer planar ut, företaget lever på gamla meriter, kontroll är viktigare än innovation. 

  1. Ålderdom och död. Ägarna är mätta, geisten är borta. Företaget köps upp, läggs ner eller går i konkurs.  

- Med den strukturen i åtanke är det tydligt vilket typ av styrelsearbete som behövs i de olika faserna. Även StyrelseAkademien har gått igenom de tidiga faserna. Som ledamot är det viktigt att göra analysen av var bolaget befinner sig, säger Christer Ridström 

En av de stora förändringarna som ägt rum under hans tid är kvinnornas intåg som medlemmar i StyrelseAkademien. De är fortfarande för få i storföretagens styrelserum, men genom att kvinnor numera är nära nog dominerande på utbildningarna, menar Christer Ridström att de generellt är bättre utbildade och mer pålästa än sina manliga motsvarigheter runt om i svenska bolag.  

- Det verkar som om kvinnor förstår att de måste lära sig styrelsejobbet, medan männen tror att det fixar sig ändå. En aning generaliserat, men ändå. 

En annan spaning är att Sverige tillsammans med Storbritannien ligger långt framme när det gäller professionaliseringen av utbildningen runt styrelsearbetet. Christer Ridström har rest i hela världen och sett att det finns styrelseakademier överallt – i USA, länderna i Europa, Malaysia, Australien. Men de flesta har inte kommit särskilt långt när det gäller certifiering. Men nu pågår ett aktivt och lovande arbete inom EcoDa som är en gemensam europeisk organisation med säte i Bryssel. 

- Många länder är kvar på stadiet att hyra in folk som visar bilder. Fast numera är det power point och inte overhead. Väldigt lösa boliner, tycker Christer. 

Numera har Christer Ridström dragit sig tillbaka och har inga uppdrag. I år fyller han 80. Men han är tacksam för de spännande åren i StyrelseAkademien – inte minst för att han är något av en teaterapa, säger han själv.  

- Att få stå på en scen och berätta något som man vet mycket om, det är väldigt roligt. Det kommer jag att sakna. 

Text: Ingrid Kindahl

 

Nationella partners: