Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

 susanne jakobson

Susanne Jakobson


Vem vill du se som MEDLEM I FOKUS?

Maila ditt förslag till stockholm@styrelseakademien.se

Månadens "Medlem i fokus"

Susanne Jakobson har varit ledamot i StyrelseAkademien Stockholms styrelse i två år – alltså under pandemin. Nu väntar spännande tider när mötena kan ske fysiskt.

I grunden är Susanne ekonom och har i många år verkat som styrelseledamot i små och medelstora företag i olika branscher: utbildning, verkstad, hemtjänst och konferens – bland annat. Dessutom har hon i många år drivit eget företag som konsult och företagsrådgivare. Hon är också medlem i StyrelseAkademien sedan många år, har gått utbildningar och deltagit i aktiviteter. När hon fick frågan om hon ville ta plats i Stockholms föreningsstyrelse, behövde hon ingen betänketid.

– Jag visste att föreningen hade rykte om sig att vara mossig, men visste ju att det var långt ifrån sanningen. Det är spännande att få vara med om att ta bort den stämpeln, säger hon.

Susanne Jakobson brinner för de frågor som StyrelseAkademien driver, till exempel att varje alla SME-företag i Sverige borde ha ett aktivt styrelsearbete, gärna med en extern styrelseledamot.

– De flesta små och medelstora företag har inte det än, utan nöjer sig med en pappersstyrelse eller ingen alls. Jag vill gärna vara med och bidra till att flera ägare inser värdet av att få in kompetenta personer som kan hjälpa till att utveckla deras företag.

En bra styrelse behöver engagemang i företaget och kunskap om verksamheten, anser hon. Och en duktig ordförande.

 – Har man en bra ordförande, får man ett bra styrelsearbete. Det är ju ändå ordföranden som ser till att alla gör det som ska göras. Däremot tror jag det främst är valberedningens sak att se till att det blir en bra dynamik i styrelsen, att rätt kombination av människor väljs in i styrelsen och att de har rätt kompetens för företaget.

Om många små och medelstora företag saknar professionell styrelse, är det ännu fler som saknar en bra valberedning. Ägarna tillsätter någon de redan känner eller en släkting – än i dag.

– Det är därför det är så viktigt att StyrelseAkademien finns. Jag upplever att vi når fram bättre och bättre med vårt budskap om att våga rekrytera utanför den egna kretsen för att få in mer kompetens, säger Susanne Jakobson.

Vid årsstämman i april är hon föreslagen till omval, och hon ser fram emot att nu få börja träffa andra ledamöter och framför allt medlemmar. Det finns mycket kvar att göra för att utveckla StyrelseAkademiens medlemserbjudande och hitta lösningar för att stärka styrelsearbetet i svenskt näringsliv.

Text: Ingrid Kindahl

Nationella partners: