Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

Bo Eriksson

Bo Eriksson

  • Bor i Stockholm
  • Ordförande Placera Personal
  • Ordförande Contrast
  • Ordförande och partner Highlights
  • Tidigare ordförande James Concepts (numera Circles/Sodexo) och Nextport (numera JLL) samt Fotbollsklubben Essinge IK
  • Länk till LinkedIn-profil
Förening

Vem vill du se som Medlem i Fokus?


Maila ditt förslag till stockholm@styrelseakademien.se

Bo Eriksson har bedrivit styrelsearbete sedan år 2000, men är ständigt på jakt efter nya lärdomar. Samtidigt är han generös med att dela sig av sin kunskap.

Som medlem i StyrelseAkademien Stockholm uppskattar Bo Eriksson framför allt utbildningarna i aktuella ämnen, som den om digitalisering som han ska gå i slutet av mars.

- Jag har varit med länge, men den här frågan är ju ny. StyrelseAkademiens utbildningar är ofta förpackade i bra format, så att de blir gripbara utan att man behöver avsätta alltför mycket tid, säger han.

Det var när Bo Eriksson startade sitt eget företag för 18 år sedan som han började intressera sig för styrelsearbete. Först som ordförande i sin egen styrelse, sedan som extern ordförande i andra företag. Han har erfarenhet från unga startups till företag som omsätter omkring 70 miljoner kr. Just nu äger och driver han det egna företaget Highlights, ett utbildningsföretag inom ledarskap, service och försäljning, samt är ordförande i eventföretaget Contrast och i bemanningsföretaget Placera Personal. Sin bakgrund har han inom rese- och bemanningsbranschen. Han hoppade av ett jobb som vice vd på Poolia år 2000 för att starta eget.

Faktum är att Bo Eriksson gick med i StyrelseAkademien redan då, och har nu efter tips från bekanta kommit tillbaka till en organisation som han tycker är mer framåtriktad och ger mer energi än tidigare.

- Under de här åren har organisationen fått en rejäl vitamininjektion och jag ser enbart positivt på all aktivitet och kommunikation som bedrivs. Dessutom har jag fått ett uppdrag via Kandidatbanken som extern ordförande i bemanningsföretaget Placera Personal.

Som om inte det vore nog har Bo Eriksson även rekryterat en ledamot till den styrelsen med hjälp av Kandidatbanken.

För Bo Eriksson är det viktigt att styrelsen verkligen skapar värde för företaget, och för att det ska ske måste vissa saker vara på plats.

Bland det viktigaste är att det finns ett tydligt ägardirektiv till styrelsen. Om det finns olika viljor och ambitioner bland ägarna ska detta vara tydligt, så att styrelsen vet vad den ska förhålla sig till. En annan viktig punkt är att undvika att styrelsemötena enbart innehåller avrapportering från ledningen.

- Avsätt huvuddelen av tiden till framåtriktat arbete både med taktisk och strategisk horisont. Ha gärna ett särskilt tema för varje möte, säger Bo Eriksson.

Ett annat råd från honom är att inte bara tala om problem och svårigheter. Identifiera även företagets styrkor och hitta sätt att förstärka dem ytterligare. Glöm inte att ge vd och ledning stöd när det gäller att översätta styrelsebeslut till konkreta aktiviteter i den operativa verksamheten.

Och till sist:
Se till att styrelsen inte bara dyker upp en gång i kvartalet och sitter i ett stängt rum. Träffa dem som gör det dagliga jobbet, det är dessa personer som skapar resultaten.

Nationella partners: