Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

Elisa Saarinen

Elisa Saarinen

Hallituspartnerit ry

Antti Urrila
Asko Koskinen
Elisa Saarinen
Heikki Nuutila
Henrik Immonen
Ismo Salminen
Jyrki Liljeroos
Kari Lahtinen
Kari Neilimo
Kenneth Lindström
Kristiina Michelsson
Leena Aalto
Martti Silvennoinen
Matti Kiiski
Matti Salonen
Minna Metsälä
Pertti Mäntylä
Petri Olkinuora
Riitta Varpe
Sari Rämö
Tero Luoma
Timo Soini
Tommi Rasila
Vesa Koivula

 

Vem vill du se som MEDLEM I FOKUS?

Maila ditt förslag till stockholm@styrelseakademien.se

24 nya medlemmar från Finland

StyrelseAkademien hälsar 24 nya medlemmar från Tammerfors välkomna.  

Hallituspartnerit r.y. är en finsk organisation som liknar StyrelseAkademien. Moderorganisationen finns i Tammerfors, och därifrån har 10 regionala avdelningar bildats. Syftet är att höja nivån på styrelsearbetet i SME-sektorn i Finland, berättar Elisa Saarinen, som arbetar i utskottet för internationella kontakter.

När nu 24 medlemmar från Tammerfors har anslutit sig till StyrelseAkademien, är det av skilda orsaker, enligt Elisa Saarinen, som också är ansvarig för kontakterna med StyrelseAkademien.

Det är viktigt att vara uppdaterad på vad som sker i det svenska näringslivet och i företagens styrelser. Det finsk/svenska affärslivet håller på att integreras genom att företag köper varandra eller fusioneras. Många styrelser består av ledamöter från båda länderna, säger hon.

Men hon vet att de nyanslutna finska medlemmarna också uppskattar StyrelseAkademiens rika utbud av kurser och utbildningar, och den utmärkta vd-styrelseförsäkringen.  

Nationella partners: