Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

Per Carlsson

  • Ticket, styrelseledamot
  • Ingross, e-handelsföretag, ordförande
  • Clic Solutions, it, ledamot i advisory board

 


Vem vill du se som MEDLEM I FOKUS?

Maila ditt förslag till stockholm@styrelseakademien.se

Månadens "Medlem i fokus"

Efter en lång karriär i den tidigt digitaliserade resebranschen riktar Peter Carlsson nu intresset mot styrelsearbete. Hans kompetens är eftertraktad, nu när resten av näringslivet ska genomgå den förändring som resebranschen gjorde redan för 15 år sedan.

Civilingenjören Peter Carlsson har bakgrund bland annat från SAS och resebokningssystemet Amadeus. Med det i ryggen var han med om att starta nätresehandeln Travellink år 2000. När det såldes för två år sedan var han vd, och beslöt att hoppa av för att i stället hjälpa andra företag som eftersökte en liknande utveckling som Travellink.

- När vi började räknade vi varje bokning för sig. När jag klev av hade vi mer än en miljon passagerare i Norden. Under tiden fick jag erfarenhet av digitalisering, e-handel och internationalisering, men också av ledarskap och affärsutveckling, säger han.

I dag har Peter Carlsson ett eget rådgivningsföretag, PCCom Advisary Services, där han arbetar som konsult, och så har han tre uppdrag: Det stora reseföretaget Ticket där han är styrelseledamot, samt två startups. Han är ordförande i e-handelsföretaget Ingross, som säljer förbrukningsartiklar till företag, samt ledamot i Clic Solution, som utvecklar ett internationellt bank-ID samt ett elektroniskt visum till Kina.

- Det som nu händer i övriga näringslivet med e-tjänster, det gjorde resebranschen redan för 10-15 år sedan. Jag är övertygad om att min erfarenhet från det kan komma till nytta för andra, säger Peter Carlsson.

Han ser stora skillnader mellan att jobba i storföretag som Ticket och små startups. I det första fallet handlar det om att driva på och utmana ledningen att tänka utanför boxen. Startups leds ofta av unga entusiaster som knappast behöver drivas på, utan som snarare behöver någon som är eftertänksam och som kan tänka i termer av ledarskap.

- De behöver någon som kan hjälpa dem över den stora tröskeln från idé och vision till att bli operativa och få cash flow. Då gäller det att inte måla upp svårigheterna som allt för svåra. Målbilden ska vara lite ambitiösare än de kan nå fram till, så att de behåller drivet.

Strax efter att Peter Carlsson beslöt sig för att åta sig styrelseuppdrag, gick han med i Styrelseakademien och gick baskursen ”Rätt fokus i styrelsearbetet”. Han är mycket nöjd med sitt medlemskap:

- Jag tycker det är ett bra nätverk med effektiva evenemang som träffar och luncher. Bland annat diskuterades vid en lunch skillnaden mellan advisory board och styrelsearbete. Jag tror det är viktigt att startups ser möjligheten att skapa ett advisory board om de av kostnadsskäl drar sig för att bilda en professionell styrelse. Som senior måste man vara öppen för olika lösningar, säger Peter Carlsson.

Nuvarande uppdrag har han fått genom att delta i Styrelseakademiens match making-kvällar, och han kan tänka sig att ta på sig ytterligare ett par uppdrag – men inte fler.

- Jag engagerar mig mycket, så jag vill inte ha för många uppdrag. Men det skulle vara spännande med något bolag i storleksordning mellan det stora och de två små jag har nu.

Peter Carlssons tre tips för ett bra styrelsearbete:
1. Hitta rätt balans när det gäller bolagets framtid kontra historia. På styrelsemötena bör större delen av tiden ägnas framtiden. 
2. Lägg upp en årsplan för styrelsens arbete och bestäm fokusområden i förväg. Det ger överblick över året och tid att avhandla varje område ordentligt. 
3. Skapa en atmosfär med högt i tak och få alla i styrelsen att bli delaktiga. Det är viktigt i styrelser med många olika personlighetsprofiler. Annars blir det lätt att bara de mest tongivande kommer till tals.

Text: Ingrid Kindahl

Nationella partners: