Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

Kontakt hos Cirio Advokatbyrå AB

Ansvarig för samarbetet med StyrelseAkademien:
Annika Andersson
annika.andersson@cirio.se 
076 617 09 29
08-527 916 00

Cirio

Förening

Cirio Advokatbyrå - strategisk partner

Cirio Advokatbyrås samarbete med Styrelseakademien är en viktig del i vår satsning på att verka för utveckling av styrelsearbetet i näringsliv och organisationer. Grunden för samarbetet är en gemensam syn på vikten av professionellt och aktivt styrelsearbete med förstärkning av externa kompetenser.

Gemensamma aktiviteter
Advokater är eftertraktade i bolagsstyrelser och Cirio vill tillsammans med StyrelseAkademien ytterligare lyfta fram möjligheten för företag att i styrelsen få tillgång till extern specialistkompetens.

Cirio och StyrelseAkademien genomför aktiviteter inom området som främst bygger på kompetensutveckling och nätverk. Cirio och StyrelseAkademien håller t.ex. årligen en rad seminarium tillsammans för att stärka styrelseledamöters kompetens inom viktiga områden. Cirio bistår även StyrelseAkademien med styrelsesekreterare och stämmosekreterare. Cirio och StyrelseAkademien har därtill, tillsammans med andra partners, tagit fram den uppskattade vägledningen ”Styrelsers och styrelseledamöters uppgifter och ansvar i svenska företag (2017)” och samarbetar även inom andra thought leadership-satsningar.

Om Cirio Advokatbyrå 
Cirio är en av Sveriges ledande affärsjuridiska advokatbyråer med kontor i Stockholm. Cirio erbjuder affärsjuridisk rådgivning inom transaktioner, operativa och strategiska verksamhetsfrågor, speciella situationer som tvister och konkurser samt innovationsbringande samarbeten. Byrån har särskild spetskompetens inom progressiva områden som förnyelsebar energi, life science och digitalisering. Cirio består av ungefär 130 medarbetare. För mer information om Cirio, se www.cirio.se.

Nationella partners: