Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE


DATUM
Utbildningen är uppdelad på sex webbinarier:
Måndag 17 april 13:00-15:00
Onsdag 19 april 09:00-11:00
Fredag 28 april 09:00-11:00
Tisdag 2 maj 09:00-11:00
Fredag 12 maj 09:00-11:00
Tisdag 23 maj 13:00-15:00

PLATS
Direktsända och interaktiva webbinarier. Deltagarna får tillgång till en lärplattform med tillhörande utbildningsmaterial och övningar. Där finns även inspelningar av webbinarierna. 

ANMÄL DIG HÄR

FÖR VEM
Utbildningen riktar sig främst till ägare och styrelseledamöter.  

KOSTNAD
Medlem: 19 900 kronor (exkl. moms), icke medlem: 22 900 kronor (exkl. moms). Efter avslutad utbildning erbjuds du att 
köpa ett års medlemskap i finansiella gymmet finansiellagymmet.se till halva priset (3 950 kr).

KONTAKT
camilla.akerhielm@styrelseakademien.se, 08-400 250 10 
magnus@bildrunsten.se, 070-866 26 18 
mikael@bildrunsten.se, 070-735 8365 

Förening

finansiell strategi

Onlineutbildning: Finansiell strategi för styrelseledamöter 

För kloka beslut krävs att många perspektiv och erfarenheter vägs in. De finansiella diskussionerna i styrelsen är alltför viktiga för att överlåtas åt styrelsens ekonomer. Utbildningen ger dig kunskap om de viktigaste finansiella sambanden, rika möjligheter att tillämpa resonemangen i det egna bolaget och ökad förmåga att ställa de relevanta frågorna till de finansiella delarna av ett beslutsunderlag. 

Utbildningen hjälper dig bland annat att:

 • Utveckla din förmåga att läsa exempelvis en balansräkning med strategiska ögon.
 • Diskutera vilken belåning som är önskvärd eller möjlig givet företagets rörelserisk.  
 • Analysera vilken lönsamhet som krävs för att realisera tillväxtpotentialen. 
 • Bedöma om ett föreslaget pris på ett bolag är högt eller lågt. 
 • Identifiera de kritiska framgångsfaktorerna i företagsförvärv. 

Hur går det till? 
Du kommer att gå igenom en unik process med sex direktsända och interaktiva webbinarier. Genom att vi driver programmet i webbinarform så förlängs och fördjupas lärandet, jämfört med en komprimerad tvådagarskurs på internat. Mellan webbinarierna har du möjligheter till fortsatta tillämpningar i din egen verksamhet. Processen genomsyras av våra ledstjärnor deltagarfokuserat, evidensbaserat, företagsnära, hållbart, innovativt, inspirerande, interaktivt, oväntat, samtida och tillämpbart.

Innehåll i de sex webbinarierna: 

 • Vilka avtryck ger era strategier och beslut i era finansiella rapporter?
 • Vilka nyckeltal för lönsamhet passar er strategi? 
 • Vilka buffertar och belåning är förenliga med er rörelserisk? 
 • Vilken lönsamhet behöver ni för att både kunna växa och ge utdelning? 
 • Hur vet ni om en investering är värd att göra? 
 • Vad krävs för att lyckas finansiellt med en förvärvsstrategi? 


Kursleverantör
 
Bild & Runsten har en världsledande position i skärningspunkten mellan ekonomikunskaper, pedagogik och teknologi. Vi är ekonomie doktorer med diplom i pedagogik och har varit pionjärer inom direktsända interaktiva webbinarier sedan 2010. Vi har tillsammans över hundra års erfarenhet av att utbilda chefer i ekonomi och har fått många priser i flera länder, priser som vittnar om den kvalitet och effekt som våra utbildningar förknippas med. 

Programledare 
Programledare är Magnus Bild och Mikael Runsten. Båda har lång internationell erfarenhet av att utbilda chefer och styrelser i ekonomi.

 bild och runsten logga

Kathrine Löfberg
”Jag vet av egen erfarenhet att Bild & Runsten kommer att ge viktiga insikter om de finansiella och strategiska frågor som kommer upp i en styrelse.”

Kathrine Löfberg

Johan Martinsson
”Med ett smart och lättsamt upplägg lär föredömliga motiverande lärare ut olika finansiella strategier och hur det påverkar nyckeltalen.” 

Johan Martinsson

Nationella partners: