Finansiell strategi för styrelseledamöter

Lärare Mikael Runsten om utbildningen finansiell strategi för styrelseledamöter

För kloka beslut krävs att många perspektiv och erfarenheter vägs in. De finansiella diskussionerna i styrelsen är alltför viktiga för att överlåtas åt styrelsens ekonomer. Utbildningen ger dig kunskap om de viktigaste finansiella sambanden, rika möjligheter att tillämpa resonemangen i det egna bolaget och ökad förmåga att ställa de relevanta frågorna till de finansiella delarna av ett beslutsunderlag. 

Utbildningen hjälper dig bland annat att:

 • Utveckla din förmåga att läsa exempelvis en balansräkning med strategiska ögon.

 • Öka förståelsen kring vilka mått på lönsamhet som passar bäst till olika affärsmodeller och strategiska utmaningar.

 • Diskutera vilken belåning som är önskvärd eller möjlig givet företagets rörelserisk.  

 • Analysera vilken lönsamhet som krävs för att realisera tillväxtpotentialen. 

Innehåll

 • Vilka avtryck ger era strategier och beslut i era finansiella rapporter?

 • Vilka nyckeltal för lönsamhet passar er strategi? 

 • Vilka buffertar och belåning är förenliga med er rörelserisk? 

 • Vilken lönsamhet behöver ni för att både kunna växa och ge utdelning? 

Hur går det till? 
En intensiv och interaktiv utbildningsdag tillsammans med andra spännande deltagare. Processen genomsyras av våra ledstjärnor deltagarfokuserat, evidensbaserat, företagsnära, hållbart, innovativt, inspirerande, interaktivt, oväntat, samtida och tillämpbart.

För vem?
Utbildningen riktar sig främst till ägare och styrelseledamöter.  

Lärare
Mikael Runsten som har lång internationell erfarenhet av att utbilda chefer och styrelser i ekonomi.

Plats
Klara Strand, Klarabergsviadukten 90, Stockholm.

Kontakt
camilla.akerhielm@styrelseakademien.se, 08-400 250 10 
mikael@bildrunsten.se, 070-735 8365 

Försäljningsvillkor
Läs våra försäljningsvillkor här.

Några av våra tidigare deltagare

 • Utbildning i "Finansiell strategi för styrelseledamöter" var väldigt nyttig för oss. Strategi och finansiella samband presenteras pedagogiskt med humor och med ett stort engagemang. Metoden att använda vårt företags data i utbildningen gav nya perspektiv och många intressanta diskussioner ihop med övriga utbildningsdeltagare. Styrelsearbete handlar mycket om ekonomi och då ger denna utbildning några riktigt bra verktyg att använda.

  Jonas Skovgaard

  VD GUB
 • För att en väl sammansatt styrelse ska ta tillvara alla kompetenser är det centralt att alla ledamöter behärskar det ekonomiska språket. Bild & Runsten har förmågan att göra ekonomifrågor både spännande och begripliga. Jag har personlig erfarenhet av deras effektiva pedagogik.

  Staffan Bohman