Styrelseakademiens ordförandenätverk

Ett exklusivt forum där medlemmarna får ta del av ny kunskap, får möjlighet att utbyta erfarenheter med likasinnade, inspireras och diskutera aktuella frågor som rör styrelseordföranden specifikt. Träffarna genomförs både fysiskt och digitalt.

  hero bg

  Ökad globalisering och teknikskiften skapar ett intensivare konkurrenstryck i de allra flesta branscher och ställer krav på högre innovationstakt och ständig förnyelse. Styrelsens ordförande har en särställning och har ansvaret att styrelsens fulla kompetens tas till vara som en strategisk resurs för att stärka företagets konkurrenskraft och förmåga till förnyelse och innovation.

  Styrelsens ordförande är också navet mellan ägare, valberedning, styrelse och vd. I rollen ingår även regelbundna kontakter med revisor, finansiärer och externa intressenter. Det krävs idag ett insiktsfullt ledarskap för att skapa och underhålla ett förtroende hos samtliga intressenter.

  Ett nationellt nätverk för dig som

  • arbetar som ordförande och har en gedigen praktisk och teoretisk erfarenhet av styrelsearbete, men känner att du behöver fördjupad kunskap och nya verktyg för att kunna utveckla och förstärka din ordföranderoll.

  • har lång, praktisk erfarenhet från styrelsearbete och är på väg att tillträda som ordförande.

  och som dessutom;

  • ser ett värde i att träffa andra medlemmar i nätverket via både digital plattformar och fysiska möten.

  • vill ha möjligheten att få del av andras kunskaper och erfarenheter samtidigt som du själv är beredd att dela att dela med dig av dina erfarenheter. 

  • vill bli inspirerad av omvärlden genom externa gäster och föreläsare.

  Nätverket är relevant för styrelsearbete i såväl noterade som ägarledda bolag.

  I medlemskapet ingår

  • Fyra digitala träffar per år

  • Två fysiska träffar per år

  • Extraträffar för specifika teman

  • Möjlighet att dela specifika ordförandedilemman för diskussion och lärande

  • Digital plattform för lärande, kommunikation och nätverkande

  Träffarna bygger på

  • Ett lärande och förtroendefullt, aktivt deltagande från alla där fokus ligger på diskussion och öppet erfarenhetsutbyte

  • Konfidentialitet – Chatham House Rules

  • Uppdatering av omvärldsbevakningen

  • Gästföreläsare för lärande och inspiration

  Praktisk information

  Antalet medlemmar är begränsat och för att vara vara en del av nätverket krävs ett medlemskap i Styrelseakademien.
  Årsavgiften är 8 000 kr (exklusive moms). Du som deltagit i vår högre utbildning Master Fokus Ordförande erbjuds i samband med utbildningens avslut ett års kostnadsfritt deltagande i ordförandenätverket.

  Välkommen med din ansökan!

  Ansökan med frågeformulär

  Kontakt

 • profile

  Anneli Ehrling

  Medlem- och eventansvarig Styrelseakademien Stockholm


 • split

  Ordförandenätverket stöttar i ensamt jobb

  Det är ensamt på toppen, heter det ju, och många styrelseordförande kan intyga att det stämmer. Därför finns Styrelseakademiens nationella ordförandenätverk. Läs mer om nätverket i en artikel i Styrelsemagasinet nr 2-2023. För att kunna läsa Styrelsemagasinet behöver du logga in som medlem.

  Läs mer

  Kommande träffar med ordförandenätverket