Ordförandenätverket stöttar i ensamt jobb

Det är ensamt på toppen, heter det ju, och många styrelseordförande kan intyga att det stämmer. Därför finns Styrelseakademiens nationella ordförandenätverk.

En god relation till vd är en förutsättning för att styrelseordförande ska kunna fullgöra sin roll. Men det får inte vara ett hinder i bedömningen om företaget har rätt vd. Ett vanligt råd till blivande styrelseordförande är att inte bli allt för personligt engagerad i bolagets vd. Blir känslorna för starka kan det skymma sikten – styrelsen arbetar ju för bolagets bästa och inte vd:s.

Samtidigt gör det att ordförandejobbet ofta är ensamt. Ordförande har ett övergripande ansvar och en särställning gentemot vd och övriga styrelsen. Vart vänder sig ordföranden med sina problem? Syftet med Styrelseakademiens ordförandenätverk är att ge ordförande i framför allt små och medelstora bolag en plats att träffa andra med samma typ av uppdrag och problem. I dag finns ett 30-tal medlemmar, målet är att växa till runt 50.

Sammankallande och ansvarig för ordförandenätverket är Christer Nilsson, till vardags ordförande i Styrelseakademien Stockholm. Tillsammans med sitt team och inspel från medlemmarna är det han som lägger upp innehållet i nätverkets digitala möten som hålls minst en gång per kvartal, samt åtminstone två fysiska möten per år. Där kan deltagarna träffas och dryfta aktuella frågor mer på djupet. Dessutom blir medlemmarna inbjudna till en sluten grupp på LinkedIn.

– Vi tar upp frågor som många ordförande brottas med. Senast handlade det just om relationen ordförande vd, och bland annat hur man gör när man måste säga upp en vd. Ungefär hälften av våra medlemmar har varit med om det, så det är inget ovanligt, säger Christer Nilsson.

Han ser två kategorier av medlemmar i nätverket: En består av personer med lång erfarenhet av ordförandeskap, den andra är nya eller på väg att tillträda sitt första ordförandeuppdrag.

– De erfarna är där inte enbart för att få ny kunskap och inspiration, utan också för att de ser ett värde i att dela med sig. De nya är med för att för att lära sig och få nya kontakter. Det blir en win-win, säger Christer Nilsson.

Till de fysiska mötena bjuder han in riktigt erfarna personer. Bland dem som redan varit där nämner han Patrik Tigerschiöld, Ulrika Francke och Carl-Henric Svanberg, samtliga guldklubbevinnare. Medlemmar i Styrelseakademien som går ordförandeutbildningen Master fokus erbjuds att delta i ordförandenätverket kostnadsfritt under ett år.