Corporate Sustainability Due Dilligence Directive (CS3D)

Vi har till slut kommit fram till dagen då vi i Styrelseakademien som en av ett 30-tal organisationer kunnat ställa oss bakom ett gemensamt svar från näringslivet som kommenterar EU-kommissionens förslag, vilket är mycket tillfredsställande." säger Styrelseakademiens styrelseordförande Svante Forsberg

hero bg

Aktuellt