Basta – mottagare av årets Mångfaldspris

Den 21a november genomförde vi Stora Styrelsedagen på Grand Hotel i Falun.
Bland annat så delade vi ut årets ”Mångfaldspris”. Priset gick till Restaurangkedjan Basta och dess grundare Brazer Bozlak!

Foto: Ulrika Lundholm Ericsson

Uppifrån och ner, sedan inifrån och ut - så skulle man kunna beskriva Bastas kulturbygge med mångfald som central idé.

Grundarens tanke om att ge människor chansen att visa vad de går för, även de som inte passar mallen, har blivit en grundsten i företagets kultur.

Genom att tro på individernas förmåga har företaget nått framgång, större än vad som annars skulle varit möjligt. Det skapar möjligheter för medarbetare likväl som för företaget. Att gå från en roll till en annan ska inte bara vara möjligt utan är också eftersträvansvärt, både för den anställde och för företaget. Stort grattis Basta!

Mångfaldspriset i Dalarna delades ut av Almi, Nordea och Styrelseakademien under Stora Styrelsedagen 2023 i Falun.

För mer information, kontakta Lena Lagestam verksamhetsledare Styrelseakademien Dalarna, telefon 070-590 03 80