Styrelsemedlem i fokus: Karin Ahnqvist

Karin Ahnqvist är ledamot i Styrelseakademien Norr.

Jag är Hållbarhetschef för Boliden Rönnskär med ca 900 anställda. Sitter i ledningsgruppen för site och har ett avdelningschefsuppdrag som omfattar ca 140 personer inom provtagning och analys, HR, företagshäslovård och arbetsmiljö, kvalitet, yttre miljö och kommunikation.

Varför är du engagerad i Styrelseakademien?

Jag är engagerad i Styrelseakademien för att jag tycker det är viktigt att olika organisationsformer tillsammans utvecklas och utvecklar vår region i gemensam riktning. Möjligheter, utmaningar och förutsättningar sitter ihop i vår region, liten som stor, och styrelsearbetet är en nyckel i att vi lyckas tillsammans.

Vad tycker du är viktigast/roligast/intressantast med styrelsearbete?

För mig är det viktigaste i ett styrelsearbete när man nyttjar hela styrelsens kunskaper. Vågar se utmaningar och risker som möjligheter och tydligt utmana givna sanningar i de egna affärsmodellerna. När styrelsen tillsammans med VD och verksamhet blir aktörer som modigt fortsätter vara relevanta för kunder och intressenter. Vi står just nu i många brytpunkter i samhället som påverkar och oroar, då är det extra viktigt att en styrelse jobbar systematiskt och tryggt utan att hamna i en offerroll och förstärka misstro. Min långa erfarenhet av förändrings och krisledarskap kan säkert bidra till det.

Var önskar du att Styrelseakademien Norr befinner sig om fem år?

Jag tror att StyrelseAkedemien verkligen kan bidra till att ge styrelseledamöter, styrelser och organisationer kunskap, mod och inspiration att möta förändring och osäkerhet med nyfikenhet och affärsmässighet.

För mig är även ett demokratiskt styrelsearbete grunden för en välfungerande verksamhet. En schyst organisationskultur måste även synas i styrelsens arbete och vice versa. Det är därför extra viktigt att StyrelseAkademien fortsätter sina utbildningar och stöd kring ordning och reda i styrelsearbetet, tydliga roller och spelregler, hur ordförande och styrelse kan motverka härskartekniker och främja ett demokratiskt styrelsearbete osv.

Aktuella uppdrag:

Styrelseledamot i IUC Norr men även andra externa uppdrag såsom delegat i Länsstyrelsens delegation för jämställdhet samt en rad regiongemensamma initiativ såsom Viable cities m.fl. Även stolt ordförande för den lokala idrottsföreningen Norum Djäkneboda Sportklubb med rörelseglädje och breddverksamhet för aktiva medlemmar i åldrarna 4-90 år.