Vi behöver mötas

Gästkrönikör i det första numret av Styrelsemagasinet, Styrelseakademiens medlemstidning, är Günther Mårder. Günther är ledamot Styrelseakademien Stockholm, styrelsearbetare och avgående vd Företagarna.

I över ett decennium har jag varit engagerad i Styrelseakademien. Nästan lika länge har jag haft förmånen att leda Sveriges största organisation för företagare – Företagarna. En sak har blivit mer än tydlig. Medlemmarna i båda organisationerna behöver mötas oftare och skapa en förståelse för vilket värdeskapande som kan skapas tillsammans. 

Mitt arbete har bjudit på över 600 fysiska företagsbesök runt om i landet. Vid dessa tillfällen har jag fått diskutera företagarens villkor, förutsättningar och vardag. Berättelserna innehåller ofta vittnesmål om svårigheten att finna rätt medarbetare, känslan av att fastna i ständiga brandkårsutryckningar, utmaningarna med finansiering, en upplevelse av tilltagande konkurrens och ett dåligt samvete över bristen på en långsiktig målbild. Samtidigt ska sägas att det mesta som företagarna förmedlar är optimism och en tro på den egna verksamhetens framtid. 

Men åter till utmaningarna som företagarna ger uttryck för. Min övertygelse är att de kan lösas på ett bättre sätt med hjälp av personer utifrån. I de flesta fall är en styrelse ytterst lämplig för ändamålet. Styrelsen kan få företagaren att höja blicken över de kortsiktiga operativa frågorna, hjälpa till att sätta en långsiktig målbild och tillsammans med företagaren mejsla ut en strategi för att nå dit.

Frågor om kompetensförsörjning, finansiering och hantering av konkurrens är områden där styrelsen kan vara en självklar sparringpartner till företagaren. Kort sammanfattat: De flesta företagare skulle förbättra sina förutsättningar att nå framgång med hjälp av ett organiserat styrelsearbete.  

Trots det så väljer åtta av tio företagare att inte ha någon extern ledamot. Det visar en undersökning från Företagarna 2022. De bakomliggande skälen är enligt samma undersökning (utöver att många anser att bolaget är för litet): för hög kostnad, vill inte släppa kontrollen, har inte funnits tid och att de inte vet hur de ska rekrytera ledamoten.  

Jag tänker tvärt om i flera delar:  

  • Hur har företagaren råd att inte ta in andra perspektiv än sina egna? 

  • Kontroll över bolaget försvinner inte med en styrelse, däremot kan kontrollen över bolagets framtida öde öka med vidgat perspektivseende! 

  • Att inte ha tid tyder på att företagaren behöver hjälp i sina ledarskapsmässiga prioriteringar för att kunna ägna kraft åt frågor som kan skapa långsiktiga värden.  

  • Om företagare verkligen vill så brukar få saker komma emellan. Att inte veta brukar för de flesta företagare vara ett tillfälligt tillstånd. 

Men vi medlemmar i Styrelseakademien har ett problem. Vi har nämligen inte lyckats sprida bilden av vilket värde vi tillför de bolag vi engagerar oss i. Det är egentligen lika allvarligt som när en företagare inte lyckats övertyga sina kunder om förträffligheten med sin vara eller tjänst. Av det skälet behöver vi som styrelsearbetare ta en aktiv roll och tydligt berätta om vilket värdeskapande vi kan åstadkomma.

Bästa forumet för detta är i sammanhang där vi kan möta många företagare. Därför har jag en uppgift till er alla: gå samman med några andra styrelsearbetare i ditt närområde och ta kontakt med din lokala förening i Företagarna. Erbjud er att berätta om hur ni arbetar för att hjälpa företag med värdeskapande på en medlemsträff med företagare. Se även till att ge utrymme åt analysen över vilka värden som arbetet skapat åt företagaren. Sverige har inte råd med att bolag och företagare inte når sin fulla potential.  

Lycka till! 

Günther Mårder
Ledamot Styrelseakademien Stockholm, styrelsearbetare och avgående vd Företagarna. 

Här kan du läsa hela det första numret av Styrelsemagasinet.