AI-experten om nya tekniken: Koppla av!

Artificiell intelligens har en lika stor förändringskraft som elektriciteten. Det påstår AI-experten Ather Gattami, och ingen misstror honom. Hur ska man som styrelseledamot ställa sig till det?

Dagens styrelseledamöter har stora krav på sig att ha egen omvärldsbevakning för att hänga med i vad som händer runt de företag där de är engagerade. I den bevakningen ingår artificiell intelligens, AI, samtidigt som enkäter visar att styrelseledamöterna känner sig otillräckliga i sin kunskap om teknikutvecklingen.

Här ger Ather Gattami ett enkelt råd: Koppla av.

– Det är inte meningen att du ska veta hur AI fungerar. Visst är det mer komplicerat än någon annan teknik vi har sett hittills, men det är inte där skon klämmer. Det viktiga för en styrelse är att skaffa sig tillgång till de människor som har kompetens inom området. Inte att kunna allt själva, säger han.

Underbarn

Ather Gattami är själv en sådan kompetent person. I pressen beskrivs han som matematiskt underbarn, som snart efter ankomsten till Sverige från Irak som tolvåring, drog sina lärares uppmärksamhet till sig. Han tog examen i teknisk fysik vid Lund redan vid 22 och doktorerade på avhandlingen ”Optimal decisions with limited information”, en titel som rätt bra fångar in vad styrelser håller på med.

Han har sedan dess forskat i USA och Sverige, jobbat på Ericsson och med Scania, skaffat sig 20 egna patent och startat tre egna företag (Bitynamics, Aibetic och Aifive). I dag är han 38 år och, vid sidan om det egna företagandet, forskare på statliga forskningsinstitutet Rise (Research Institutes of Sweden) i Kista. I höst ska han gå StyrelseAkademiens kurs Rätt fokus i styrelsearbetet.

– Jag behöver utbildningen dels för mina egna företag, dels för att kunna ta eventuella externa uppdrag, säger han.

"Om tio år tror jag att AI har förändrat styrelsearbetet radikalt." 

Men redan i dag har han en hel del uppdrag som konsult och rådgivare.

Vad kan då AI betyda för framtidens företag? Ather Gattamis egen forskning handlar om att bygga algoritmer för att skapa mer effektiva AI-system. Han jobbar även med tillämpningar inom ekonomi och finans, exempelvis för att ta hjälp av AI för att värdera företag och aktier. Hans forskning avser också tillämpningar inom sjukvården, där AI exempelvis kan ställa allmänna diagnoser. Han hjälper energibolag att beräkna optimal energiförbrukning så att energin blir grönare och billigare. Utöver det jobbar han med natural language processing, en teknik som på sikt ska kunna avslöja falska nyheter i medierna.

– Där ligger vi efter utvecklingen. Falska nyheter har redan gått överstyr, säger han.

Listan över Ather Gattamis forskningsområden är säkerligen inte komplett, men den visar ändå att AI-användningen inte känner några gränser. Snart finns den överallt.

Robot ger råd

– Om tio år tror jag att AI har förändrat styrelsearbetet radikalt. All information kommer att vara digital och det kommer att finnas avancerade beslutssystem som samlar upp information kontinuerligt. Sedan kommer roboten att ge olika rekommendationer om vilka åtgärder styrelsen behöver vidta. Jobbet för styrelsen blir att kommunicera med roboten så att den tar fram beslutsunderlagen på rätt grund, till exempel vad avser hållbarhet och etik – och sedan ta ställning till förslagen.

Den oro som många känner för att själva sakna teknisk kompetens anser Ather Gattami vara irrelevant. Redan i dag finns mycket teknik som alla använder utan att veta hur den fungerar. Med vanan att använda en viss typ av teknik kommer ofta en felaktig känsla av att förstå den, menar han.

– Många tror sig exempelvis veta hur gps fungerar, men ytterst få gör det i verkligheten. Tekniken bygger delvis på Einsteins relativitetsteori, något som är mycket svårare än AI, säger han.
Lyssnar man på Ather Gattami kommer en insikt om att styrelseledamotens allra viktigaste uppgift kanske är att helt enkelt inte stå i vägen för utvecklingen. Och att se till att företaget har tillgång till rätt kunskap.

– Anlita folk som kan. Det spelar ingen roll om de är anställda, kommer in som konsulter, rådgivare eller styrelseledamöter. Det viktiga är att ha respekt för att de kan sin sak bättre än du själv, vara ödmjuk med det, och inse att deras kunskap kostar pengar.

Hur vet man då att man engagerar rätt person? Här gäller det att se bortom sina egna fördomar och satsa på någon med bra utbildning som har tänkt mycket. Verklig kunskap och erfarenhet syns inte utanpå. Men en sak är klar:

– En nyexaminerad ingenjör från högskolan har ännu inte det du frågar efter. Inte någon som nyss har doktorerat heller. Det krävs både utbildning och erfarenhet, säger Ather Gattami.

Ather Gattamis AI-råd till nya styrelseledamöter

  • Släng din AI-ångest, den är inte produktiv.

  • Se till att företaget agerar.

  • Ta in experter.

  • Läs allt du kommer över om AI i tidningar, lyssna på AI-podden.

Text och foto: Ingrid Kindahl 

Denna artikel publicerades först i tidskriften Professionellt Styrelsearbete (2019/3)