Ulrika Spåls blir ny vd för StyrelseAkademien

Styrelsen för StyrelseAkademien Sverige har utsett Ulrika Spåls till ny vd för StyrelseAkademien Sverige. Hon tillträder den 8 juni 2020. Ulrika efterträder Maria Öhman som efter fyra framgångsrika år har begärt att få lämna sin position.

– Jag är mycket glad över att kunna presentera Ulrika Spåls som ny vd, säger styrelseordförande Svante Forsberg. StyrelseAkademien har en viktig roll att fylla för att utveckla styrelsearbetet, och därmed näringslivet, i Sverige, och vi i styrelsen är övertygade om att Ulrika är rätt person att driva det arbetet framåt. Hon är en mycket kompetent ledare med en kombination av kompetenser och erfarenheter som kommer att föra StyrelseAkademien framåt i det viktiga skede vi befinner oss i.

"Alla bolag kan få ett lyft med rätt styrelse."

Ulrika Spåls är ingenjör i botten och har även studerat psykologi och organisationskunskap. Hon har arbetat inom många olika kompetensområden: human resources, marknad, kommunikation och it/digitalisering.

Ulrika har erfarenhet både av arbete i stora företag som Sandvik, BillerudKorsnäs och Lernia, och av eget företagande. De senaste åren har hon kombinerat den egna konsultverksamheten med styrelsearbete i mindre och medelstora företag samt ideella organisationer, bland annat som ordförande för Sveriges HR Förening.

– Jag är väldigt glad över att få den här möjligheten och ser fram emot att vässa StyrelseAkademiens strategi, säger Ulrika Spåls. Ambitionen är självklart att näringslivet och företagande i Sverige professionaliseras ytterligare genom starka styrelser, vilket vi kommer att bidra till genom att fokusera mot just ägare och företagare som vill utveckla sitt styrelsearbete. Samtidigt ska vi självklart arbeta med att stärka både organisationen och medlemsnyttan. Jag är övertygad om att alla bolag kan få ett lyft med rätt styrelse.

FOTO: Stefan Tell