Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

VÄLKOMMEN TILL
STYRELSEAKADEMIEN DALARNA

Styrelsefrågor intresserar många och tas på allvar, vilket är glädjande. Det ser vi på ett ökande medlemsantal, ett bra tryck på våra grundutbildningar, lunchseminarier och företagsbesök runt om i Dalarna. Målet är att vi ska bidra till tillväxt och bättre styrning av länets företag.
Läs mer om oss...

Evenemang

Temalunch: Obestånd i praktik och verklighet

20 februari klockan 11 bjuder vi in till en intressant och angelägen temalunch i Falun, hos vår partner Sylwan Fenger-Krog. Läs mer här.

Evenemang

Temaluncher: VD-avtal, ägarstrategier och bolagsstyrning

21 och 22 mars klockan 11 bjuder vi in till intressanta temaluncher i Mora och Borlänge, hos vår partner Skandia. Läs mer här.

Nyheter

Skandia ny samarbetspartner

– Vi välkomnar Skandia å det varmaste, säger Johan Pellas, verksamhetsledare. Nätverket kring Styrelseakademien utvecklas och tillsammans jobbar vi vidare för ett starkt, konkurrenskraftigt näringsliv där professionellt styrelsearbete är en avgörande faktor.

Vi välkomnar vår nye verksamhetsledare

Vi är glada över att kunna presentera Johan Pellas som vår nye verksamhetsledare.

Ökad professionalitet till Dalarnas styrelser

StyrelseAkademien Dalarna inleder ett samarbete med Hansson & Partners. Syftet är att professionellt hjälpa bolag och organisationer i Dalarna att rekrytera kvalificerade och lämpliga personer - med rätt kompetens och erfarenhet – till ordförande- och styrelseledamotsposter. Klicka på rubriken för mer information.

Utbildning

Rätt Fokus i Styrelsearbetet 2023

Dela erfarenheter, utöka nätverket med styrelsekollegor och få den allt viktigare certifieringen som styrelseledamot. Kommande datum hittar du här.

Årets Runners Up 2021

Vi på StyrelseAkademien Dalarna är väldigt stolta över att få utmärkelsen Årets Runner Up 2021 ibland StyrelseAkademiens alla 16 regionala styrelseakademier.

Guldklubban 2021

Dalarnas nomineringar för 2021 är Åsa Söderström Winberg och Ulf Bergkvist. Nomineras av StyrelseAkademien Dalarna och SEB Dalarna. Klicka på rubriken för motiveringarna.

Vinnare av Mångfaldspriset Dalarna 2021

"Men mod och siktet inställt på att finna lösningar, på de utmaningar som eventuella språkliga och kulturella skillnader kan medföra, har denna aktör framgångsrikt utvecklat mångfalden i sin verksamhet." Vinnare är Lövängets Lantbruk med Michael Arvidsson. Klicka på rubriken för hela motiveringen.

Nyheter

Dalecarlia Growth Investerarnätverk

Vill du satsa på och i Dalarna? StyrelseAkademien Dalarna har ett samarbete med Dalecarlia Growth Investerarnätverk. Bli medlem i det nätverket du också! Klicka på rubriken för mer information och möjlighet att söka medlemskap.

Evenemang

Stora Styrelsedagen 2021

Ja då fick vi äntligen träffas på riktigt! En stor härlig blandning av människor i olika åldrar, med olika bakgrund olika erfarenheter. Massor av spännande och glada samtal. Nya och gamla vänner/affärsbekanta. Mångfaldspriset Dalarna 2021 och nomineringarna till Guldklubban 2021 delades ut och mycket annat hände ...

Nyheter

Flera olika perspektiv möts

I det nationellt uppmärksammade MÅDS projektet ( Mångfald i Dalarnas bolagsstyrelser) kommer 11 yrkeskvinnor med utländsk bakgrund att möta 11 välkända entreprenörer/företagare/ styrelseledamöter i Dalarnas näringsliv. Kvinnorna ska även genomgå ett gediget utvecklingspaket för att bli professionella styrelseledamöter. Allt i syfte att matcha företags behov mot deras kompetenser på styrelsenivå. Klicka på rubriken för mer info.

Nyheter

Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CS3D)

Det omarbetade förslaget till ändring av Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CS3D) bereds nu i EU-parlamentet. Något som Styrelseakademien arbetet intensivt med att få till.

Utbildning för kommunalt och regionalt ägda bolag

Våra styrelseutbildningar kan målgruppsanpassas och skräddarsys så att de har relevans i varje bolags specifika verklighet och blir ett led i styrelseutvecklingen. Läs mer om vad vi erbjuder just kommunalt och regionalt ägda bolag.

Utbildning

Rätt fokus i styrelsearbetet för offentlig sektor

Kvalitetssäkra styrelsen med en certifiering i styrelsearbete, speciellt framtagen för offentlig sektor. Nu kan du boka utbildning 26-27 januari eller 13-14 mars i Stockholm. Vi bjuder även in till ett mingel efter första utbildningsdagen.

Nyheter

Strategin i fokus: Fyra områden för föreningens framtid

VD-ORD: StyrelseAkademien Sverige har fått en ny vd, Ulrika Spåls. Här berättar hon själv om föreningens nya strategiska inriktning de kommande åren. "I det här numret av Professionellt Styrelsearbete tänkte jag redogöra övergripande för de fyra fokusområden vi har identifierat, för att i kommande nummer fördjupa mig i vart och ett av dem."

Nyheter

DEBATT: Vem ska styra företagen?

Som ett led i sin ”Green Deal” har EU-kommissionen nyligen lagt fram idéer om långtgående förändringar av europeisk bolagsrätt. Om de realiseras riskerar det att få förödande följder för privat företagsamhet och därmed för samhällsekonomin i stort. Det skriver Per Lekvall och Ossian Ekdahl i en debattartikel.

Nyheter

Så funkar det: Styrelsens roll vid rekonstruktion

En bra styrelse kan utgöra skillnaden mellan en lyckad och en misslyckad rekonstruktion. Men det kräver både arbete och kunskap. Ackordscentralens vd, Mikael Kubu, ger goda råd.

LÄS MER NYHETER FRÅN HELA STYRELSEAKADEMIEN

Nationella partners: