Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

Förening

Ökad professionalitet till Dalarnas styrelser

StyrelseAkademien Dalarna inleder ett samarbete med Hansson & Partners. Syftet är att professionellt hjälpa bolag och organisationer i Dalarna att rekrytera kvalificerade och lämpliga personer - med rätt kompetens och erfarenhet – till ordförande- och styrelseledamotsposter.  

StyrelseAkademien är Sveriges största professionella nätverk för ägare av företag och styrelsearbetare. StyrelseAkademien Dalarna har flera hundra kompetenta medlemmar som är certifierade professionella styrelseledamöter.

Hansson & Partners har i drygt ett decennium matchat kandidater med uppdragsgivares behov av kompetent och kvalificerad arbetskraft. Fokus är att utveckla Dalarnas näringsliv. Hansson & Partners har i takt med att deras kunder växer och expanderar, fått chansen att rekrytera chefer och specialister både nationellt och internationellt. De har specialiserat sig på rekrytering av chefer och andra kvalificerade tjänster. De stödjer även med HR-expertis, interimsuppdrag samt coachning/ledarutveckling. 

Jan Paju, Verksamhetsledare StyrelseAkademien Dalarna:
”Detta känns som en perfect match! Att ge styrelser i Dalarna möjlighet att få tillgång till alla våra kunniga och erfarna medlemmar. Att hitta personer som vill engagera sig i styrelsearbete är en sak, en större utmaning är att matcha rätt person med det specifika uppdraget för just denna styrelse. Nu kan vi erbjuda våra medlemmar professionell hjälp av Hansson & Partners, deras unika kompetens inom urval och matchning är efterfrågad.”

Anna Hansson, VD Hansson & Partners:
”Vi har under de senaste tio åren ägnat oss att förstå vad som utgör en framgångsrik verksamhet och ett framgångsrikt ledarskap. Vi har rekryterat chefer på högsta exekutiva nivå samt ett oräkneligt antal ledningsgruppsmedlemmar. Funktioner som är viktiga symbolbärare i en organisation. Därtill finns styrelsen, som sätter riktningen och tonen i organisationen och här vill vi bidra i större utsträckning med vår kompetens inom rekrytering och matchning. Alla konsulter i vårt företag har själva varit chefer samt är certifierade styrelseledamöter via StyrelseAkademien och det här är vår kärnkompetens.”

För mer inforamtion och kontakt:
Jan Paju, Verksamhetsledare StyrelseAkademien Dalarna
0709-12 12 30
jan.paju@styrelseakademien.se

Anna Hansson, VD Hansson & Partners
070-695 64 63
anna@hnpar.com
https://www.hanssonpartners.com/

Nationella partners: