Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

KORT OM LÅNGÅS POTATIS&ROTFRUKTER.

 

I Halland har det funnits tradition att odla potatis sedan lång tid tillbaka. Därför är det kanske inte så konstigt att Långås Potatis & Rotfrukter ligger i Halland.

Själva potatisverksamheten i Långås startades upp på 1940-talet men 1974 köptes det upp av Lantmännens Försäljnings AB Solanum Kävlinge. Företaget Långås potatis bildades inte förrän 1994 då Lantmännen avvecklade sina anläggningar och erbjöd de lokala odlarna att ta över verksamheten.

Eftersom potatisodlingen i Långås med omnejd var omfattande, bestämde sig ett femtiotal odlare att bilda bolag och det blev Solanum Långås AB och då köptes även den anläggningen som används än idag. 2009 fick företaget det namn som de heter idag Långås Potatis och Rotfrukter AB.

I dag är Långås fortfarande ägt av traktens odlare, vilket ger oss som konsumenter en närhet till de som odlat din produkt. Som konsumenter kan vi, när vi köper potatis från Långås, till och med ta reda på vem som odlat just den potatisen, eftersom det  på varje potatispåse finns det en odlarkod.

Företagsakta

  • Antal anställda: 16 personer.
  • Omsättning: 62 msek
  • VD: Jesper Sjögren
  • Styrelseordförande: Tore Holmefalk. Hans bakgrund ligger i att han själv varit odlare och delägare i Långås Potatis&Rotfrukter. Men han har också haft politiska förtroendeuppdrag, styrelseuppdrag i företag och banker, liksom organisationer som LRF/Lantmännen.
  • Styrelsens sammansättning: Styrelsen besår förutom ordföranden av 7 ledamöter. Av dessa är fem odlare och genom sina bolag delägare i Långås Potatis&Rotfrukter. Två är helt externa. Den ena valdes främst in på grund av sina erfarenheter som operativ ledare i mindre tillväxtbolag, men också för sin kompetens inom IT. Den andre har  blandade erfarenheter från såväl redovisningsföretag som turism- och bilhandel. En generalist som är insatt i mycket. 

Ta reda på mer om Långås Potatis&Rotfrukter här.

Vill du anlita Tore hittar du honom här.

 

 

Förening

Långås Potatis&Rotfrukter AB valde att ta hela sin styrelse på en öppen styrelseutbildning.

 

Hej Tore Holmefalk. Du är ordförande i Långås Potatis&Rotfrukters styrelse. Du satte hela gänget i vår certifieringsutbildning Rätt Fokus i styrelserummet för några veckor sedan. Varför då?

- Jo, det är så att vi utöver styrelsemötena försöker få in teamaktiviteter oftast i form av studiebesök och liknande, men nu var det en av styrelsemedlemmarna som tyckte att vi borde gå en styrelseutbildning tillsammans. För att få samma syn på styrelsearbetet, kunna hjälpa varandra att hålla oss till ett aktivt framåtriktat styrelsearbete. 

Och då valde ni StyrelseAkademiens Rätt Fokus. Hur kom det sig?

- Både jag och resten av styrelsen tyckte det var en bra idé. Jag är ju dessutom medlem i StyrelseAkademien, så jag kände väl till Rätt Fokus. Den har gott rykte och leder ju, om man vill, till en certifiering så det var inget svårt val. Den genomförs dessutom här i Halland. Lokalt är bra på många sätt.

Vilka förväntningar hade ni på utbildningen?

- Personligen ville jag få en uppfräschning av ordförandens ansvar, strukturen i styrelsearbetet, årshjulet och så vidare - helt enkelt se till att alla viktiga delar kommer och som utgör styrelsens ansvar. Vad var och en i styrelsen i övrigt personligen ville få ut kan jag inte svara på, men som grupp ville man få en gemensam plattform att stå på, en gemensam syn på styrelsearbetet såväl ansvar och formalia, som styrelsens roll när det gäller strategi och utvecklingsarbete.  

Uppfylldes förväntningarna!

- Ja, absolut! Det blev två väldigt bra dagar som blandades med föreläsningar och gruppdiskussioner i hela gruppen. Det gav väldigt mycket.

- De andra i vår styrelse fick en intressant insikt. De tyckte att de fick en bekräftelse på att vi har ett bra styrelsearbete, som fungerar ganska bra. Vi kan känna oss ganska trygga med det vi gör, vilket känns skönt att få bekräftat.

Då kommer vi till frågan varför ni inte begärde en företagsanpassad utbildning. Ni var ju så många att ni kunde ha fått det, ändå valde ni att gå en öppen utbildning tillsammans med andra personer som ni inte visste vilka de skulle vara.  Ni fick ju bjuda på ganska mycket av hur ni jobbar i gruppdiskussionerna. Ångrar ni det?

- Nej absolut inte. Det var ett medvetet val och en viktig del i utbildningen. Vi var vakna för att bryta vårt sätt att arbeta, men vi ville också testa vårt sätt mot andras. Och när det gäller att bjuda på hela vår styrelse, vi vet ju att alla är där under samma förutsättningar - det som sägs under kursen stannar hos var och en. Alla deltagare bjuder ju på sina erfarenheter, så det är lika.

- Jag tycker vi fick de bästa av världar: En sammansvetsad styrelse som får samma syn på styrelsearbetet utifrån ett utbildningsperspektiv, och dessutom input från andra. Den senare delen var också viktig. Alla i styrelsen vara där och vi kunde på plats direkt utbyta tankar utifrån det vi såg och hörde och dra det till vår verksamhet.

Slutligen, skulle du rekommendera andra att gå den här styrelseutbildningen?

- Ja, absolut. Jag tror att det är av vikt för ett företag att man har ett strategiskt arbete som man kan separera från det dagliga operativa.

- Jag var tidigare engagerad i en bankstsyrelse, och där diskuterade vi ofta hur vi skulle hjälpa företag som behövde låna kapital till sin verksamhet att få igång ett aktivt styrelsearbete för att de skulle komma ifrån sina ofta slentrianmässiga sätt att leda sina företag. Alla företag beöver perspektiv utifrån, och jobba mycket med utveckling och strategier. Så ja, jag rekommenderar verkligen den här utbildningen. Fler företagare behöver ha den här insikten.

 Tack Tore. Vi vill också rekommendera Långås Potatis&Rotfrukter. Ni gör ett bra jobb både mer er styrelse och med företagets verksamhet. Vi behöver er i Hallands näringsliv. Ni utgör goda förebilder! 

För dig som vill veta mer om Rätt Fokus, så går nästa öppna utbildning i Halmstad den 6+14 december. Läs mer här.

 

Nationella partners: