Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

Magnus Bjurling  |  Telefon: 070-336 05 41

Förening

Bli mentor till en lokal företagare

Almi liksom StyrelseAkademien anser att många småföretagare behöver ta in ett externt perspektiv i sitt företag, därför är Almi sedan länge partner med StyrelseAkademin och de bjuder in StyrelseAkademin till sina VD-grupper som handlar om styrelsearbete.

En annan verksamhet Almi har är att de driver ett mentorprogram för företagare och dit letar vi nu mentorer och de tänker att det hos StyrelseAkademin finns många erfarna personer som skulle kunna passa bra. Mentorn stöttar o peppar och kommer med nytt perspektiv under 6-12 månader.

Ett mentorskap kan vara ett bra steg mot att ta in externa personer i ett styrelsearbete.

Om du är intresserad så kontakta Magnus Bjurling, 070-336 05 41 på Almi för att anmäla intresse eller resonera vidare.

 

Riktlinjer från Almis mentorprogram.

 

Så är du en god mentor:

 • var en förebild som förmedlar kunskap och dela med dig av erfarenheter kring företagande
 • var en god lyssnare och bollplank
 • stötta din adept genom ett konsultativt förhållningssätt, dvs ställ frågor och bidra med kunskap, men inte genom att ta på dig egna uppgifter
 • dela med dig av ditt kontaktnät
 • visa intresse, engagemang och avsätt tid för möten

 

Som mentor förväntas du:

 • utan affärsintresse erbjuda behovsanpassad kompetens- och erfarenhetsöverföring till adepten utifrån identifierade behov
 • ansvara för att möten med adepten blir effektiva och konstruktiva
 • finnas tillgänglig för kontinuerliga möten med adepten, ca 1 gång per månad. Om ett inbokat möte måste bokas om meddelas detta i så god tid som möjligt till adepten
 • visa engagemang och respekt för adepten och dennes utvecklingsprocess
 • överlåta besluten till adepten men finnas med i beslutsprocessen som bollplank
 • agera professionellt genom hela mentoråret samt förbinda sig att behandla all lämnad information inom programmet som konfidentiell. Detta gäller inte information som är allmänt känd
 • besvara Almis uppföljningar, utvärderingar och kundundersökningar

 

Ersättning, sekretess och ansvar

Som mentor får du inte ha något juridiskt engagemang i det företag du är mentor till. Det ska heller inte utgå någon ekonomisk ersättning. Sekretess gäller gentemot adepten och hennes/hans företag. Varken du som mentor eller Almi kan ställas till ansvar för de eventuella råd som ges.

Nationella partners: