Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

VD-utbildning: Styrelsen som resurs

Stockholm & Uppsala

Tid för evenemanget:
Utbildningen är uppdelad på två tillfällen,
Måndag 24 april kl 09.00-17.00 och tisdag den 25 april kl.09.00-17.00.

Pris 21.900 kr + moms
Medlemspris 19.900 kr + moms

Lärare:
Charlotte Gustavsson

Plats:
Kapitel 8, Klarabergsviadukten 90, Stockholm.

Kontakt:
Camilla Åkerhielm, E-post: camilla.akerhielm@styrelseakademien.se

Information
En vd:s uppdrag är att leda verksamheten enligt styrelsens instruktioner på ett ekonomiskt sunt och försvarbart sätt. Men en styrelse kan tillföra mycket mer än bara riktlinjer och krav. Framgångsrika vd:ar ser styrelsen som mer än bara ett kontrollorgan, nämligen som en resurs för bolagets tillväxt.

Efter avslutad utbildning vet du vilket ansvar som ligger på ägare, styrelse och ledning, samt fått inspiration och inspel på hur du kan engagera din styrelse och ta vara på den kompetens som finns i däri. Vikten av att etablera en god relation till ordförande, samt hur du och styrelsen kan dra i gång det långsiktiga strategiarbetet.


Utbildningen varvas med föreläsning och erfarenhetsutbyte och gruppövningar. Slutligen får du med dig en verktygslåda med olika mallar att använda.

ANMÄLAN ÄR BINDANDE
Om du får förhinder kan du överlåta din plats alternativt ha den innestående till ett annat tillfälle, dock alltid i mån av plats.

Var noga med att ange korrekt fakturaadress vid anmälan. Om ni ändrar fakturaadressen i efterhand kommer vi att debitera 300 kr.

Observera att medlemskap måste ansökas i samband med anmälan till utbildningen för att det rabatterade utbildningspriset skall gälla. Detta kan ej göras i efterhand. Har du ett aktivt medlemskap erhåller du automatiskt.

Välkommen!

Anmälan är bindande. Skulle du få förhinder kan du antingen överlåta din plats alternativt ha den innestående till ett annat tillfälle.

Dina uppgifter

Faktureringsadress

Nationella partners: