Charlotte Brogren: Det är jättekul att jobba med entreprenörer

Från entreprenörsdrivet till professionellt och globalt. Det är HMS Networks resa under Charlotte Brogrens tid som ordförande. För det har hon fått 2023 års guldklubba i klassen noterade företag.

Några dagar efter att Charlotte Brogren tilldelades årets guldklubba, kom nyheten om att HMS Networks blir 50 procent större genom förvärvet av det amerikanska bolaget Red Lion.

Charlotte Brogren har ägnat hela sin karriär åt teknikdrivna och innovativa företag, ända sedan hon lämnade universitetet som kemiingenjör med doktorshatt. Därefter har hon arbetat inom AGA, ABB och AFRY. Och så har hon varit generaldirektör för Vinnova och är ledamot av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA). I dag är hon teknologichef på Alimak och vid sidan av det har upp styrelseuppdrag i tre olika teknikföretag. Så man kan lugnt säga att hon själv är teknikdriven.  

Till HMS Networks kom Charlotte Brogren som styrelseledamot och verkade som sådan några år innan hon tog över klubban. Hon tackade ja till ordförandeuppdraget, eftersom hon kände både bolaget och vd Staffan Dahlström väl. Hon såg också stora möjligheter att kunna bidra till att driva utvecklingen framåt.   

Charlotte Brogren kände sig hemma i Halmstadsföretaget HMS Networks, helt enkelt. Kulturen, kärnvärdena, allt stämde.  

– Man måste komma ihåg att detta är ett teamarbete, jag är ju inte ensam. Det jag har försökt göra är att förstärka och förbättra en kultur som redan var bra. Det är högt i tak, mycket glädje och skratt, samling runt pingisbordet. Medarbetarna är nyfikna och innovativa. Det är alltid roligt att kliva in i lokalerna i Halmstad, och den kulturen vill vi behålla även nu när företaget är globalt.  

Lite tur hade hon också, påpekar Charlotte Brogren, i och med att Staffan Dahlström, tillika medgrundare, redan fanns på plats. De två fann varandra och upptäckte att de jobbar bra ihop. 

– Det är viktigt att ha och visa respekt för varandras åsikter och kunskap. Det gäller mellan vd och ordförande och i hela styrelsen. I HMS har vi hela tiden haft en väl sammansatt styrelse där ledamöternas kunskap kompletterar varandra.  

Som ordförande ser Charlotte Brogren det som sin främsta uppgift att driva verksamheten framåt genom att fokusera på de viktiga frågorna och se till att de olika perspektiven kommer fram, så att styrelsen kan ge rätt sparring till vd och ledningsgrupp.  

Det är även viktigt att styrelsen kan enas och fatta enhälliga beslut. 

– Jag försöker få ihop de olika perspektiven under styrelsemötet och låta alla vrida och vända på frågorna och se till att alla kommer till tals och för fram sina argument. Viktiga saker mår ofta bra av diskuteras utifrån ett flertal perspektiv, innan beslut fattas.   

Att gå till omröstning är ingen framkomlig väg för Charlotte Brogren.  

– Det handlar ju inte om att tre är för och två är emot, så klubbar man igenom förslaget. Styrelsen är ett lag. Om en tredjedel absolut är emot ett förslag är det förmodligen inte bra.  

HMS Networks utvecklar både mjuk- och hårdvara som gör det möjligt för industriella maskiner att kommunicera med varandra. Under tiden som Charlotte Brogren varit ordförande har aktien stigit med mer än 800 procent. Förutom ordförandeskapet i HMS Networks och sitt heltidsjobb som teknologichef, har Charlotte Brogren ytterligare två styrelseuppdrag: Hon är styrelseordförande även i Avassa och OrganoClick. Det förra är en startup som utvecklar en plattform för distribuerade molntjänster, med finansiering bland annat av Industrifonden. Det senare arbetar med det som Charlotte Brogren kallar molekylslöjd i syfte att ersätta plaster med biobaserade material.  

Bilden av entreprenörer är att de kan vara svåra att arbeta med för en styrelseordförande. Men det anser inte Charlotte Brogren, tvärtom.  

– Jag har arbetat med entreprenörer, innovatörer och forskare i hela mitt liv, så jag vet hur de fungerar och hur man för en bra dialog med dem. Det här är människor med starka drivkrafter och det är jättekul att jobba med dem. Generellt är det mycket lättare att be en person slå av lite på takten än att öka farten.  

Charlotte Brogrens bästa ordförandetips:  

  • Formalia är viktigt. Det ska vara ordning och reda, uppföljningsbart, spårbart och reviderbart. Men låt inte formalian ta över. Det är inte governance som utvecklar affären, utan förståelse för kunder, marknader och teknikskiften.  

  • Var intresserad av det område du verkar i och av de människor ska genomföra förändringarna och utvecklingen.  

  • Lyssna med respekt på andras åsikter och kunskap, men glöm inte att ha kul ihop. Humor och skratt fungerar bra för att bygga upp något och för att överbrygga eventuella motsättningar.  

Fakta om Charlotte Brogren 

Doktor i kemiteknik. Arbetat hela sin karriär i tekniktunga företag som AGA, ABB och AFRY För närvarande teknologichef i industribolaget Alimak Group. Varit generaldirektör i Vinnova, ledamot av Ingenjörsvetenskapsakademien.  

Har för närvarande två andra styrelseuppdrag: Avassa och OrganoClick. Hoppat av ordförandeuppdraget i norska Q-Free ASA på grund av tidsbrist. ”Man ska självklart ha tid för det uppdrag man tar på sig”. 

Med gedigen erfarenhet från industrin och av styrelsearbete i kombination med hög integritet och social kompetens har Charlotte Brogren lyft både ledning och styrelse till nya nivåer. Hon är lyhörd, mycket mån om att höra allas perspektiv och besitter förmågan att knyta ihop säcken inför beslut.  Charlotte Brogrens gärning i HMS Networks är ett föredömligt exempel på en oberoende ordförandes betydelse för ett långsiktigt värdeskapande i ett börsnoterat bolag.

Ur juryns motivering