Kunskapsbanken

Styrelseakademiens digitala kunskapskälla. Styrelseakademien har sedan starten 1991 haft som sitt syfte att systematiskt öka professionaliseringen av styrelseledamöter och ägare. Utöver kurser och seminarier så har vi även utvecklat denna kunskapsbank. Här finner du information om hur styrelsearbetet bör skötas professionellt för att vara resultatstärkande, lagligt och etiskt korrekt.

Nytt i Kunskapsbanken!

Mallar till styrande dokument

Gedigna mallar att ladda ner och anpassa till just din verksamhet!

Läs mer

Styrelsemagasinet

Ta del av årets första nummer av Styrelsemagasinet!

Läs mer

Vägledning till god styrelsesed

Vägledningen erbjuder svenska bolagsstyrelser ett stöd för att uppfylla regelverk, men också att vara en inspirationskälla för att styrelserna ska utveckla och effektivisera sitt arbete.

Läs mer

Utvecklas i ditt styrelsearbete!

Vägledningen
Visa alla

Personporträtt

Visa alla