Kunskapsbanken

Styrelseakademiens digitala kunskapskälla. Styrelseakademien har sedan starten 1991 haft som sitt syfte att systematiskt öka professionaliseringen av styrelseledamöter och ägare. Utöver kurser och seminarier så har vi även utvecklat denna kunskapsbank. Här finner du information om hur styrelsearbetet bör skötas professionellt för att vara resultatstärkande, lagligt och etiskt korrekt.

Nytt i Kunskapsbanken!

Vägledning till god styrelsesed

Vägledningen erbjuder svenska bolagsstyrelser ett stöd för att uppfylla regelverk, men också att vara en inspirationskälla för att styrelserna ska utveckla och effektivisera sitt arbete.

Läs mer

Professionellt Styrelsearbete

All nummer av tidningen Professionellt Styrelsearbete sedan 2018 finns nu publicerade i Kunskapsbanken.

Läs mer

Utvecklas i ditt styrelsearbete!

Vägledningen
Visa alla

Personporträtt

Visa alla