Chat GPT för styrelsen? Så funkar det!

Chat GPT – kan det var något för styrelsen? Absolut, säger AI-forskaren Ariel Ekgren. Här förklarar han vad verktyget kan göra. Och inte.

Låt oss börja med att påpeka att Ariel Ekgren är part i målet. Han är forskare på AI Sweden, Sveriges nationella center för artificiell intelligens. Med finansiering från Vinnova arbetar han just nu med att träna svenska språkmodeller av typen GPT som kan ligga till grund för l verktyg liknande Chat GPT – som är ett produktnamn.

– Än så länge är det nästan bara amerikanska jättar som arbetar med det här, men på sikt vill vi i Sverige kunna göra det själva, förklarar han.

Styrelsemagasinet har delat upp frågan om vad Chat GPT kan användas till i två delar:

1) Kan det vara till nytta i själva styrelsearbetet?
2) Vad bör styrelsen ha ögonen på när det gäller användningen av Chat GPT inom företaget?

På fråga 1 svarar Ariel Ekgren ett otvetydigt JA. När du skriver din prompt, det vill säga instruktionen till chatten, kan du till exempel ange några punkter och be den ta fram en relevant agenda för nästa möte. Och när mötet är slut, kan du skicka in anteckningarna och be att få ett färdigt protokoll. Givetvis kan den översätta utländska dokument till svenska och den kan formulera brev, till exempel instruktioner till vd.

Men det är verkligen inte det enda. Du kan också använda det i det strategiska beslutsfattandet.

– Du kan beskriva en frågeställning och be den göra för- och emotlistor. Om du har någon näringslivfavorit kan du be den att låta sig inspireras av den. Alltså: Vilket beslut skulle PG Gyllenhammar ha fattat? Säger Ariel Ekgren, halvt på skämt.

Det roliga med Chat-GPT är att det är just en chatt. Du kan be den göra en sak, gå tillbaka och be den justera, tänka om och begära nytt i det oändliga. Den kommer inte att surna till eller tröttna på dig. Du kan också använda verktyget för att lägga upp en plan, exempelvis för att rekrytera en ny vd eller någon annan i företaget.

När det gäller fråga 2 märker Ariel Ekgren att många är skeptiska till Chat GPT, vilket han tror delvis beror på att det är okänt hur det fungerar. Han beskriver det så här:

– Se det som produktivitetsverktyg. Som när vi gick från skrivmaskin till word. Nu går vi från word till ett verktyg som hjälper dig att formulera det du vill skriva i word.

Chat GPT (och andra stora språkmodeller) innehåller statistik över språket och försöker avgöra vilken ordföljd som är trolig. Den språkliga statistiken togs fram på basis av en stor mängd textdokument.

– Det innebär att Chat GPT inte googlar, det vill säga den söker inte igenom hela nätet – det får du göra själv. Det vi i praktiken lär den är att gissa nästa ord i en kontext, och det är det den är bra på, förklarar Ariel Ekgren.

Tekniken har inga känslor, exempelvis för vad som är fakta och fantasi, och ibland associerar den galet. Modellen utgår ifrån en övergripande statistik över språk och kan därför föreslå saker som är faktamässigt fel som att en hund skulle lida av mul- och klövsjuka. Om du ber Chat GPT upprätta en tabell över inflationen kan den göra det, men den kanske föreslår 2,5 procent för ett år i stället för 1,5 procent. För modellen är siffrorna likartade.

– Du måste alltid vara kritisk och granska resultatet. Chat GPT kan göra en del av ditt arbete, men den tar inte över ditt ansvar.

Finns det faror med detta när anställda använder tekniken?

– Risken är att anställda inte förstår dessa nyanser. Vilket är begripligt, eftersom det inte står tydligt hur det funkar, säger Ariel Ekgren.

Han tror att verktyget snart kommer att leda till att många anställda får digitala medarbetare. Alltså inte bara i kundtjänsten, något som i dag retar många kunder, utan som arbetar självständigt parallellt med alla möjliga yrkespersoner. Lite som en personlig sekreterare till läkare, marknadsförare, ekonomer. Har företaget en it-avdelning behöver det inte vara så svårt att integrera Chat GPT i sin infrastruktur och få mer kontroll över hur det används.

Vilken typ av företag kan ha användning av tekniken?

– De som formulerar annonser var tidiga att börja använda Chat GPT, som ett exempel. I vården ser man stora möjligheter, men har inte kommit så långt. Man har börjat utforska att göra en viss typ av journalsammanfattning.

Det finns också en lång rad start ups inom området. Ariel Ekgren är själv involverad som rådgivare i ett företag som försöker få olika botar att prata med exempelvis en marknadsföringsbot för att få till stånd en dialog. Det kan vara till hjälp när man vill utveckla sitt företag i en viss riktning.

– Jag har hållit på med AI länge och tycker det är toppen att alla plötsligt gillar mitt specialområde, säger Ariel Ekgren.

För dig som inte har jobbat med AI länge: Surfa in på gratisversionen chat.openai.com och börja.

  • Chat GPT är ett produktnamn från det amerikanska företaget OpenAI. Alla data du lägger in skickas dit, men det går att klicka bort Open AI:s rätt att använda datan. Det gör du genom att klicka på ”settings” längst ner till vänster. Nackdelen är att du då förlorar din historik. Dina data kommer då ändå att sparas i några dagar, men OpenAi lovar att den inte kommer att användas.
  • Chat GPT står för Chat Generative Pre Trained Transformer