Förnyelse och innovation överst på agendan

Tänk dig att företagets styrelse prioriterar ned kontroll och uppföljning, och i stället låter ledningen satsa på förnyelse och innovation – eftersom den största risken av dem alla anses vara att fortsätta som förut. Så tänker man i Silicon Valley.

I våras tog Styrelseakademien initiativet till en medlemsresa till Silicon Valley. I oktober fick totalt nio personer, med hjälp av arrangören Management Insights på plats i Palo Alto, träffa ledare för stora bolag som Google och Amazon, professorer från Stanford och entreprenörer som lyckats med det omöjliga. Syftet var att skaffa inspiration till att vitalisera styrelse- och ledningsarbete hemma i Sverige.

Resan varade i tre dagar som var och en hade sitt tema: Exponentiell tillväxt, AI och bolagsstyrning. Kvällarna fylldes med middagar i olika nätverk. Schemat var späckat från åtta på morgonen till sent på kvällen. Charlotte Gustavsson och Camilla Åkerhielm från Styrelsekademien Stockholm fick med sig en engagerad grupp medlemmar på resan.

En del tackade nej för att de redan hade varit i Silicon Valley och fått en rundtur på Google – men till dem säger jag: Detta var något helt annat! Att få träffa dessa experter, entreprenörer och akademiker var en stor ynnest. Arrangörerna ställde dörrarna vidöppna, säger Charlotte Gustavsson.

På Google pratade man särskilt om AI, hur det kan effektivisera olika processer och hur styrelsen kan hantera det. Bland annat fick gruppen träffa entreprenören Mike Cassidy som startat och sålt inte mindre än fyra enhörningar, det vill säga företag som omsätter minst 1 miljard dollar om året.

Det var spännande att höra hur han fattar beslut. I stället för att sitta på kammaren och fundera, som vi har en tendens att göra i Sverige, kastade han sig snabbt ut i verksamheten och lärde sig av det.

När det kom till governance och styrelsearbete, var det ännu mer som skilde jämfört med hur det fungerar i Sverige. I USA är vd och ordförande ofta samma person.

Där har man en stark vd som kör, vilket har fördelar när man vill att allt ska gå fort. Men det finns också risker. Satsar vd fel, kan företaget gå omkull. Med den svenska modellen har styrelsen större chans att fånga upp risker och möjligheter, men det kräver att styrelsen är på topp och dessutom snabb, säger Charlotte Gustavsson.

Hur styrelsen arbetar i USA beror till stor del på hur vd vill ha det. En del uppskattar att samarbeta med styrelsen, andra kan mycket väl meddela att de inte vill ha någon input.

En av dem som var med på resan var Dan Brännström. Han är mest känd för att ha varit generalsekreterare i FAR, numera arbetar han som rådgivare och har plats i en rad styrelser – bland annat i Skandias fullmäktige och i Svenskt Näringsliv. Han är också medlem i Styrelseakademien och det var som sådan han följde med på resan.

I ett inlägg på LinkedIn var han entusiastisk: ”Den bästa utbildningen någonsin!!” skrev han. Några veckor senare är han fortfarande lika positiv. Jag hade höga förväntningar och de överträffades. Insikterna var många. Bland det mest slående var vilket extremt fokus alla vi mötte hade på förnyelse och innovation. Och den bästa styrelsen anses vara den som hela tiden förvissar sig om att ledningen jobbar med innovation utifrån kundernas behov.

När man i Sverige gör en riskanalys i sitt bolag, funderar man över vilka negativa händelser som kan drabba verksamheten.

Men i Silicon Valley är den största risken alltid att fortsätta som tidigare. Man måste hela tiden förnya och utveckla verksamheten, säger Dan Brännström.

Ett annat samtalsämne handlade om rädsla – något som i Silicon Valley anses skymma sikten för möjligheter.

Tunga professorer talade om att man måste våga tänka affärsmöjligheter 10-20 år framåt. I Sverige törs man ofta inte tänka längre än tre år framåt, eftersom vi lever i en disruptiv värld. Det är här rädslan hämmar växtkraften.

Dan Brännström tror att modet att våga se framåt och låta ledningar arbeta med trial and error bland annat kommer av att företagen i Silicon Valley arbetar så nära forskarna vid Stanford University. Här finns inget av svenska universitets önskan om oberoende. Samarbetet akademi-näringsliv är det viktigaste.

Alla som den svenska gruppen fick möta var lika framåtlutade och frimodiga, oavsett ålder.

Det slog mig att de som hade de tyngsta inläggen i dialogen var de äldre professorerna. De hade överblick, insikt och fakta på bordet, säger Dan Brännström.

En viktig insikt för honom själv var att man kan tala hur mycket som helst om strategi, organisation och teknik, men till slut handlar det alltid om människor som är uppfyllda av en tro på verksamheten. Människor som vågar testa och göra fel. Det är ett koncept vi behöver smittas av. Kontroll och uppföljning, som är så viktigt för oss, skapar ängslighet.

En något oroande spaning som Dan Brännström gjorde var att de personer han mötte i Silicon Valley såg allvarligt på konkurrensen från Kina, och därefter från Indien. Men Europa och EU verkar inte ens finnas i matchen. Därför gäller det för styrelser i Europa och inte minst i Sverige att ta ett steg fram, menar han.

Svenska styrelser måste laddas med den energi och framåtlutning som vi mötte i Silicon Valley för att kunna navigera framåt och stärka konkurrenskraften.