Karin Bodin, Polarbröd efter branden

Karin Bodin har tillsammans med sin styrelse fått igång Polarbröds verksamhet efter bageribranden. I maj i år fick Karin Bodin motta Albert Bonniers pris Årets Företagare.

De fackliga representanterna underlättade styrelsens arbete

Det har snart gått tre år sedan Polarbröd tappade 75 procent av sin kapacitet, bokstavligen över en natt. All export upphörde, förutom den till Norge som Polarbröd räknar som sin hemmamarknad. Lyckligtvis var styrelsen utmärkt sammansatt för att hantera krisen. Där fanns Anna Serner, tidigare vd för Filminstitutet, som visste hur mediefrågorna skulle hanteras. Där fanns Jonas Jalar med sinne för innovationer, där fanns varumärkesspecialisten Johan Gustafsson och dagligvaruexperterna Per Sandberg och Stefan Arnesson. Där fanns familjen genom moster Elisabet Nilsson Singh med hela historiken.

I dag är bageriet åter uppe och producerar, om än inte samma omfattning som före branden. Hur snart Polarbröd kan vara uppe i sin tidigare kapacitet beror på efterfrågan. Utan tillräcklig produktion är det svårt att våga aktivera nya marknader. 

Denna moment 22-fråga är det som Polarbröds styrelse arbetar med i dag, berättar Karin Bodin.  

– Våra möten handlar mycket om i vilken ordning vi ska göra saker. Dessutom har vi inlett en digitaliseringsresa, säger hon.  

Styrelsen i Polarbröd AB, där brödverksamheten finns och där Karin Bodin är ordförande och utgör valberedning tillsammans med sin svåger Roger Borgeryd, har inte ändrats mycket. Men en person har slutat och kommer nu att ersättas.  

– Eftersom vi har varit lite tunna på it, tänkte Roger och jag att vi skulle hitta någon som är vass på det. Vi fann Annelie Näs, som är duktig på den digitala affären.  

I moderbolaget Polarbrödsgruppen har det hänt mer.  

– Där har vi nu tackat av mina föräldrar och vtagit in två entreprenöriellt starka personer, Stina Haglund och Niclas Wikström, som även är kunniga på social hållbarhet och kommunikation. Krisen har visat att båda områdena är viktiga. 

Valberedningsarbetet har systematiserats. Liksom i Polarbröd utgörs valberedningen av henne själv och Roger Borgeryd. Den nya tanken var att minst hälften av styrelsen ska utgöras av externa ledamöter, och inte bara ordförande som tidigare. De nya ledamöterna rekryterades efter ett strukturerat arbete där valberedningen lade fast vilka kompetenser som behövs- 

– Två ur nästa ägargeneration, som nu är omkring 20 år gamla, har suttit med som suppleanter. Här får de chansen att lära sig en del, men jag hoppas att de ska ge sig ut i världen och skaffa sig kunskap och erfarenhet innan de har möjlighet att tillbaka till familjeföretaget om de vill, säger Karin Bodin.  

När det gäller styrelsearbetet nämner hon även de fackliga representanterna i i Polarbrödsgruppen och Polarbröd, som har varit särskilt värdefulla efter branden.  

– Vi blev tvungna att fatta många svåra beslut om varsel och skiftbyten, men tack vare löntagarrepresentanterna fick vi en god insyn, säger hon.  

Karin Bodin uttrycker det som att hon har mognat in i insikten om hur löntagarrepresentanter kan bidra till styrelsearbetet – kanske särskilt i svåra tider.  

– För några år sedan var jag mer negativt inställd, eftersom det här är personer som jag inte väljer. Men nu förstår jag hur mycket det finns att hämta i den dialogen. De vet ju vad som händer bland de anställda, hur de mår och vad de tänker, säger hon.  

• Läs reportaget om styrelsearbetet i Polarbröd efter branden i PS 2/21.