Kristina Jarring Lilja: Förtroende - företagets viktigaste kapital

Jag kallar mig förtroendekapitalist för jag är övertygad om att förtroende är företagets viktigaste kapital. Förtroende har alltid varit viktigt men blir än viktigare i en digital och transparent värld. Förtroende är emotionellt, det handlar om människor och känslor.

Förtroende ses ofta som något mjukt och fluffigt men är de facto hårt och värdefullt. För vem vill arbeta för, samarbeta med eller göra affärer med någon vi inte känner förtroende för? 

Ett högt förtroende sparar tid när avtal kommer till stånd och transaktionstiden blir kortare, det skapar effektivitet i organisationen och som bekant är ju tid pengar. Förtroendekapitalet byggs över tid och prövas i kris, då det kan raseras snabbt. Förtroende är skört, det behöver vårdas och förvaltas med ödmjukhet. 

Värdet av förtroendekapital har förändrats sedan 70-talet visar en rapport som AICPA & CIMA gjort på uppdrag av Oracle. Bolagets immateriella tillgångar som kundnöjdhet, kundrelationer, humankapital och kvalitet i affärsprocesser står för 80% av ett bolags värde idag att jämföra med 20% på 70-talet. 

Om ”mjuka värden” står för 80% av ett bolags värde är de inte mjuka och fluffiga utan hårda och värdefulla.

Kristina Jarring Lilja

Förtroendekapitalet kan ses som ett paraply över dessa immateriella tillgångar. Förtroende krävs för att samtliga av nedanstående kapital ska växa och skapa värde. 

  • Finansiellt kapital – förtroende hos finansiärer, banker. 

  • Humankapital – förtroende hos medarbetare. 

  • Kundkapital – förtroende hos kunder. 

  • Samverkanskapital – för att kunna samverka med, partners, intressenter och samhälle. 

Det är människorna i bolaget som bygger förtroendekapitalet genom vilka de är, vad de gör och hur de kommunicerar. Det handlar om ledarskap och om företagskultur. 

Hur kan då vi som arbetar i styrelsen värna om och bidra till att förtroendekapitalet ökas och bibehålls? 

Jag är övertygad om att vårt viktigaste ansvar är att tillsätta en vd som har förmågan och viljan att både skapa förtroende och resultat. En vd som lever företagets värderingar, som tar ansvar för att bygga en sund och stark företagskultur. En kultur som bygger långsiktigt och lönsamt värde. För alla intressenter. 

Om vd inte är en chef/ledare som bygger förtroende måste hen bytas ut, detta oavsett om bolaget går med vinst eller förlust. Styrelsen har ett stort ansvar i att agera skyndsamt. 

Integritet och mod måste prägla styrelsen som grupp. Mod att ställa de frågor som krävs och mod att fatta obekväma beslut – allt för bolagets bästa. Intresse och engagemang av att omvärldsbevaka, vara professionell, påläst och förändringsbenägen. Att kunna skilja på strategiskt och operationellt, att förenkla och förtydliga den strategiska planen som vd ska genomföra på.  

Styrelsen behöver följa utvecklingen av förtroendekapitalet till exempel genom att mäta NPS som är medarbetarnas rekommendationsvilja och NPS/kundernas rekommendationsvilja i syfte att ge en bredare bild över verksamhetens utveckling än bara via de  finansiella nyckeltalen. 

Individuellt som styrelseledamot är det avgörande att du delar bolagets värderingar och efterlever dem med hög integritet och ett lågt självfokus. Som styrelseledamot är du en särskilt viktig kulturbärare tillsammans med övriga styrelsen, VD och ledningsgrupp. 

Avslutningsvis vill jag ge rådet att alltid ställa frågan inom styrelsen – hur påverkar detta beslut vårt förtroendekapital? 

Förtroende handlar om människor och det börjar i toppen, med ägare, styrelse och vd. När vi inser värdet i och tar ansvar för ledarskap och företagskultur, byggs långsiktigt hållbart förtroendekapital. 

Lycka till! 
Kristina Jarring Lilja
Förtroendekapitalist, styrelseledamot, författare och rådgivare 

Läs Oracles rapport.