Nu vässar vi vår modell

Efter fyra månader som vd för Styrelseakademien Sverige är jag ännu mer imponerad än jag var när jag kom. Detta är en fantastisk verksamhet som på allvar bidrar till värdeskapande styrelsearbete i svenska företag, skriver Håkan Broman.

Det vi levererar är inget annat än en premiumprodukt som bidrar till en sund bolagsstyrning, vilket i förlängningen gagnar näringslivet och hela det svenska samhället. Och vi finns i hela landet. Från norr till söder hålls evenemang och utbildningar, det nätverkas, träffas och diskuteras. Jag vet, för jag har själv rest runt som en del av min introduktion i uppdraget att vara vd.

Jag är fortsatt djupt imponerad av alla som arbetar inom organisationen. Vi har totalt 220 personer som är lärare, valberedare, styrelseledamöter, verksamhetsledare, administratörer med flera. De bär alla Styrelseakademiens fana, kan man säga.

Kvaliteten på det vi gör manifesterar sig också i ökat intresse för vad Styrelseakademien har att erbjuda. Snart lägger vi ett mycket framgångsrikt år bakom oss, och kan räkna till drygt 4 000 deltagare i våra olika utbildningar. Aldrig har Styrelseakademien certifierat så många kompetenta styrelsearbetare, och lärarna får genomgående strålande recensioner i utvärderingarna.

Våra medlemmar är i stort sett nöjda, det visar inte minst vårt senaste NPS, alltså den undersökning som ger svar på frågan ”skulle du rekommendera denna organisation till en kollega”. I år fick Styrelseakademien Sverige betyget 36 (av maxvärdet 100), vilket generellt och jämfört med andra branscher är ett gott betyg. Det ligger också i linje med förra årets NPS, som slutade på 37. För de olika regionerna spretade betygen ganska mycket – bäst gick det för Sjuhärad, som fick 56 och därefter kom Västernorrland på 54.

Även om jag gläds åt siffrorna, ser jag också att det finns en hel del att göra för att ytterligare förbättra medlemsnyttan. Styrelseakademien skall erbjuda medlemmarna en komplett styrelseresa. Från det att hon eller han har sin biljett (själva medlemskapet) och genom alla olika steg med utbildningar med certifiering, nätverk, mentorprogram, matchmaking, försäkringslösningar, högre utbildningar och träffar till resmålet – som är ett eller flera styrelseuppdrag.

För jag vet att medlemmarna önskar att Styrelseakademien bättre än i dag kunde hjälpa till att få de där kontakterna med ägare och valberedningar som kan leda till ett erbjudande om styrelseuppdrag. Det blir min uppgift att tillhandahålla det. Styrelseakademien ska inte bara ge sina medlemmar kompetens, öka deras förståelse och introducera dem i de rätta nätverken – vi ska också ordna matchmaking med ägare, och vi ska tydliggöra för bolagsägare vad de har att vinna på att anlita en extern styrelseledamot. Värdeskapande styrelsearbete är en grundförutsättning för lönsam tillväxt.

Vi ska visa på de goda exemplen, inom Styrelseakademien finns många sådana. De som åskådliggör hur bra företag mår när ägarna börjar tänka i termer av strategiskt styrelsearbete. Hur perspektiven då ändras och hur tillväxtresan äntligen kan börja på riktigt.

Närmandet till ägarna ska bli tydligare. Det sker i den dagliga kontakten i de lokala nätverken, det är där som vi ska visa hur viktigt det är att tillvara de möjligheter som ett kvalificerat och klokt strategiarbete ger. Våra medlemmar skall kunna detta och erbjudas utbildning för det.

Under de månader som gått har jag inlett mitt arbete med en grundläggande nulägesanalys, och har format mig en bild av vad Styrelseakademien behöver göra får att våra medlemmar ska få maximal nytta av sin ansträngning och sitt medlemskap. Det jag ser är att vi har ett starkt medlemserbjudande, som blir allt mer eftertraktat och som kan skalas upp. Det ska vi göra, men utan att någonsin tumma på kvaliteten. Styrelseakademien är en intresseförening och skall bli en ”one-stop-shop” för allt som har med styrelsearbete att göra.

Nästa år rullar vi ut vår aktivitetsplan, vi vässar då vår verksamhetsmodell och medlemsnyttan. Vi fortsätter även det interna arbetet med att bli så effektiva som möjligt. Vi ska också fortsätta den digitala utvecklingen av Styrelseakademien, så att vi blir lättare för medlemmarna att nå och förstå. Allt vi gör ska prövas mot medlemsnyttan. Eller med andra ord: Det medlemmarna vill, det ska vi göra!

God jul och gott nytt år!