Se AI som en kreativ men omdömeslös kollega

Det händer mycket inom AI. Effektiva algoritmer och stora ekonomiska investeringar i kombination med ökad tillgång till beräkningskraft och data har resulterat i kraftfulla neurala nätverk. Den största risken är att inte hålla sig uppdaterad om utvecklingen, säger Johanna Björklund, biträdande professor vid Umeå universitet och entreprenör.

Vad många än tror – utvecklingen går inte att stoppa. Ett tecken är den enorma mängden kapital som har strömmat in i världens AI-projekt, med jättar som Microsoft och Google i spetsen.

De kommer inte att ge upp sina kommersiellt lönsamma modeller, och tekniken används redan av tusentals företag, säger Johanna Björklund.

Användningen av AI inom styrelsearbete sträcker sig över många områden, från automatiserade mötesanteckningar till sökmotorer inom företag, där AI strukturerar och analyserar stora mängder data som excel-filer, e-post, poddar och andra dokument. Det gör det möjligt att söka efter interna data, som ”vilken kund har vi talat med detta om, hur gick det, var hittar jag senaste versionen, kan vi använda materialet igen”.

Utvecklingen inom AI accelererar inte bara inom sina datavetenskapliga domäner utan bidrar också till framsteg bland annat när det gäller att identifiera läkemedelskandidater, optimera batterimaterial och tolka data från stora teleskop.

Framsteg inom AI-området främjar framsteg inom i princip alla andra vetenskapliga områden. Det gör att hela utvecklingen accelererar, säger Johanna Björklund.

Många styrelseledamöter känner sig obekväma med den snabba förändringstakten och tvivlar på sin egen förmåga att stötta företagsledningarna. Till dem säger Johanna Björklund så här:

Att avfärda den nya teknologin eller vilja vänta med att sätta sig in i den utgör i sig en risk. Företaget kan snabbt bli utkonkurrerat. Det är avgörande att styrelsen håller sig informerad och nyfiken.

Ett effektivt sätt hon tipsar om är att låta några medarbetare i företaget enbart ägna sig åt omvärldsbevakning och att granska tekniken i egna och närliggande områden. Så gör de stora företagen. De startar interna projekt, där de uppmuntrar sina anställda testa ny teknik innan de implementerar liknande teknik för kunder.

Givetvis är det viktigt att sätta regler och vara medveten om riskerna. Det enklaste är enligt Johanna Björklund att betrakta all information som laddas upp till AI-modeller som Chat GPT och Googles Bard som offentlig.

En annan fallgrop är hur man hanterar den information man får från modellerna. Chat GPT har tränats i syfte att göra användaren så nöjd som möjligt. Om du till exempel ber den att ange referenser så gör den sitt bästa för att gå dig till mötes, även om det innebär att fabricera referenser.

Genom att prioritera användarens upplevelse har man indirekt lärt chatten att ljuga, ett problem som man nu försöker komma till rätta med, till exempel genom att lägga in viss faktagranskning i efterhand. Chatten kan också få för sig att hämta upp texter som någon annan har upphovsrätt till, så det måste man också kolla. Det är säkrare att be den förbättra en text du själv redan har skrivit, säger Johanna Björklund.

Därför är det viktigt att alltid verifiera alla referenser och fakta på egen hand. Att ansvara för faktakontroll och säkerställa ärlighet är en viktig del av processen. Se AI som en kreativ men omdömeslös kollega, säger Johanna Björklund.

För att hålla sig konkurrenskraftig inom området är det bra att själva bygga upp högkvalitativa datamängder inom det egna verksamhetsområdet, till exempel, vilka produkter som efterfrågas på vilka marknader, eller hur nyttjandegraden av en produkt varierar över dygnets timmar. Dessa kan sedan användas för att skapa eller anpassa unika nya AI-modeller. Var i synnerhet försiktig med att använda persondata, eftersom företaget har skyldighet att radera dessa vid behov, vilket i princip kan betyda att modellerna måste tränas om från början, utan den borttagna datan.

På Stora Styrelsedagen i Umeå fick Johanna Björklund en publikfråga om den ökade energiförbrukning som följer med en allt mer utbredd användning av AI. Och visst – potentiellt kan AI förbruka stora mängder energi, men paradoxalt nog kan tekniken också vara en del av lösningen på energiproblemet. Till exempel kan AI optimera videoströmning och bidra till att designa miljövänligare flygplan.

Viktiga råd till styrelser:

  • Vänta inte – massor av företag världen över lägger stora belopp på att använda AI. Du kan skaffa ditt företag konkurrensfördelar – eller själv bli bortblåst.

  • Börja själv använda Chat GPT och Bard. Genom att skriva promptar, förkasta chattens förslag och be om nya, lär du dig det som kallas promptdesign.

  • Du kan be chatten förbättra dina texter och idéer eller till exempel ta ner data från den och den hemsidan – men den ökade efterfrågan gör att du kan vara tvungen att betala för tjänsten.

  • Se till att företaget börjar med att avsätta befintliga medarbetare i att bevaka vad som händer inom AI och uppmuntra alla att prova på den nya tekniken. Först därefter kan man gå externt och prova på kunder. Det är troligen mer effektivt och betydligt billigare än att anställa en expert som har maskininlärning på sitt CV.