Styrelsens dilemma: Har finanschefen rent mjöl i påsen?

Medtechföretaget har utvecklat ett nytt instrument för diagnostik. Försäljningen går bra och nu siktar styrelse och ledning på USA-marknaden. För att finansiera det tänker de sig en börsintroduktion. Då uppstår ett hinder på vägen.

Illustration: Sofia Wrangsjö

Medtechföretaget har utvecklat ett nytt instrument för diagnostik. Försäljningen går bra och nu siktar styrelse och ledning på USA-marknaden. För att finansiera det tänker de sig en börsintroduktion. Då uppstår ett hinder på vägen.  

Det går bra för Medtech AB just nu. Det nya instrumentet för att diagnostisera infektionssjukdomar håller på att ta Europa med storm. När läkarna inte längre kan skriva ut antibiotika i samma takt som tidigare, blir det allt viktigare att kunna ställa tidiga diagnoser på många sjukdomar.  

Det har tagit tid att utveckla det nya instrumentet, och den processen har finansierats främst genom affärsängar och Almi. Genom åren har företaget tagit in otalt 80 miljoner, och nu går allt som på räls. Försäljningen har kommit i gång ordentligt, inte bara i Sverige – utan även i Storbritannien, Spanien och Frankrike. Under 2024 räknar ledningen med att fördubbla försäljningen.  

Nu vill alla – styrelsen ledningen och de 40 anställda – inget hellre än att kasta sig in på en helt ny marknad, den lukrativa nordamerikanska. Men till det krävs finansiella muskler som inte finns inom företaget.  

Styrelsen har bestämt sig för att en börsintroduktion är den bästa strategin i detta läge. Det skulle förhoppningsvis dra in kapital, men en börsintroduktion ställer samtidigt stora krav på hela företaget. Under sammanträdena har styrelsen noga gått igenom företagets alla styrkor och svagheter, och konstaterat att vd kanske inte håller måttet för detta stora steg. Han är visserligen ett känt namn i näringslivet och har skött företaget med den äran i många år. Men han har aldrig varit med om någon börsintroduktion, än mindre lett någon sådan process. Finanschefen, däremot, har stor erfarenhet och kunskap. Han har varit med förut och vet precis hur den här slipstenen ska dras.  

Flera av styrelseledamöterna börjar undra om det inte vore bäst att byta ut vd inför börsintroduktionen för att kunna presentera ett starkare kort för de blivande aktieägarna. Men styrelsen är inte enig. Ett par av ledamöterna framhåller att det ju är finanschefen som är den viktiga här. Den som har alla siffror på sina fem fingrar och som vet hur man banar vägen till börsen. Diskussionerna i styrelsen blir långa och besluten drar ut på tiden.  

En av styrelseledamöterna har en make som tidigare varit kollega med finanschefen i ett börsnoterat företag. Maken berättar att finanschefen då anklagades för insideraffärer i det bolaget. Så småningom friades han från anklagelserna och blev alltså aldrig dömd. Saken tystades ned. ”Men misstankarna lever var”, viskar maken. Styrelseledamoten antar att om hennes make viskar om oegentligheter, är det säkert många andra som känner till affären och som också viskar om den.  

Om detta kom ut under noteringsprocessen skulle det kunna leda till skandalartiklar i Dagens Industri – oavsett vad som är sant och inte.  

Vad gör styrelsen nu? Läs här vad Hans Richter anser

Knivig sits för styrelsen 

Ryktena om finanschefens vandel försätter styrelsen i en svår situation, konstaterar Hans Richter. Finanschefen är inte dömd, och ingen vet vad som är sant i insiderhistorien. Och han har den kunskap och erfarenhet som behövs för att ta företaget till börsen.  

Å ena sidan – hur viktig är finanschefen i den processen egentligen? Om han inte längre hade kvar sitt jobb skulle avbräcket kanske inte alls skulle bli så stort som styrelsen tror. Normalt sköts hela processen av den finansiella rådgivare (ofta bank eller fondkommissionär) som bolaget har valt. Finanschefen är egentligen bara kontaktperson. Skulle styrelsen vilja ta det säkra före det osäkra och säga upp eller omplacera finanschefen, vore det fullt möjligt att anlita en interims-finanschef för att göra jobbet.  

Den lösningen skulle dock troligen bli dyr för företaget. Finanschefen skulle antagligen kräva ett rejält avgångsvederlag för att sluta sin anställning. Dessutom skulle företaget få bekosta en konsult under övergångstiden, till dess man har hittat en ny finanschef.  

Å andra sidan – vågar företaget ha kvar finanschefen? Rykten kan förstöra mycket, även om de inte är sanna. För att fatta det beslutet behöver styrelsen mer information. Ett konsultföretag som gör en ordentlig bakgrundsundersökning av honom behöver anlitas, och nya referenser behöver tas, även om han redan är anställd, rekommenderar Hans Richter.  

Återstår den ursprungliga frågan om vd. Han är kanske inte mogen uppgiften, men styrelsen vet med säkerhet att han inte har några skelett i garderoben. Dessutom är han ett känt namn och har ett personligt varumärke som på ett positivt sätt kopplar honom till företaget. Honom borde styrelsen behålla och stötta honom med de experter han behöver, menar Hans Richter.