Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

 

__________

Styrelsen har en nyckelroll i modern bolagsstyrning. Denna roll har ytterligare stärkts genom ett antal förändringar i synen på styrelsens uppgifter under de senaste decennierina. Denna utveckling pågår till viss del fortfarande och leder till ständigt ökade krav på styrelsernas professionalitet och arbetsinsats.

Styrelsearbetet: Uppgifter, ansvar och god styrelsesed

Styrelsens uppgifter & ansvar

> Läs mer

Styrelsens storlek & sammansättning

> Läs mer

Tillsättning & frånträde

> Läs mer

Ersättningar till styrelseledamöter

> Läs mer

Styrelsens arbete
 

> Läs mer

Utvärdering av styrelsen

> Läs mer

Nationella partners: