Mallar

Styrande dokument är en nödvändighet för att få struktur och ordning i bolagsstyrningen då roller, ansvar och uppdrag förtydligas. Att utveckla och anpassa dem till bolagets behov är ett viktigt ansvar för såväl ägare som styrelse. Att använda sig av väl framtagna styrande dokument gör att fokus läggs på rätt saker och underlättar även vid onboarding av nya ledamöter.