Välkommen till Styrelseakademien Dalarna

Styrelsefrågor intresserar många och tas på allvar, vilket är glädjande. Det ser vi på ett ökande medlemsantal, ett bra tryck på våra grundutbildningar, lunchseminarier och företagsbesök runt om i Dalarna. Målet är att vi ska bidra till tillväxt och bättre styrning av länets företag.

Kontakt

split

Lunchföreläsning: Ägarskiftesplanering i styrelserummet

Måndag den 25 september bjuder vi in till ett intressant lunchseminarium med Thomas Eriksson vid Strago Företagsförmedling.

Läs mer
split

Lena Lagestam ny verksamhetsledare i Dalarna

Från den 1 juni är Lena Lagestam ny verksamhetsledare vid Styrelseakademien Dalarna. Välkommen att höra av dig på Lena 070-590 03 80.

Läs mer
split

Ett medlemskap för bättre styrelsearbete

Som medlem i Styrelseakademien breddar du omedelbart ditt nätverk och får tillgång till ett stort urval kompetenshöjande utbildningar, sammanhang och tjänster.

Läs mer
split

Aktiviteter och event

Ditt nätverk kan aldrig blir för stort. Eller för kompetent. Därför arrangerar vi regelbundet evenemang, aktiviteter och träffar tillsammans med våra partners och vänner, för att du ständigt ska kunna skapa nya kontakter.

Läs mer
split

Utbildningar

För att Sverige ska kunna blomstra som entreprenörsland, behövs kunskap om hur man driver företag. Sedan vår certifiering av styrelsearbete infördes 2009 är vi Sveriges ledande utbildare av styrelser.

Läs mer

Våra samarbetspartners

Styrelse

Det våra medlemmar främst uppskattar är att det finns tillgång till bra styrelseutbildningar och möjlighet att knyta värdefulla kontakter på hemmaplan, vilket i förlängningen kan leda till styrelseuppdrag.

Vi är inte större än att vi kan samsas och göra gemensam sak med ett antal strategiska partner. Framför allt vill vi stötta de företag som växer så att de kan skilja på operativt och strategiskt arbete.

Långsiktigt vill vi att andelen företag i länet som har ett aktivt styrelsearbete ska öka markant och att det blir en bra dialog om styrelsearbete i och mellan företagen. Där ser vi att StyrelseAkademien är en okomplicerad och neutral arena för detta.

Välkommen!

Sture Ericsson, Ordförande

 • profile

  Sture Ericsson

  Ordförande

 • profile

  Karin Burgaz

  Vice ordförande

 • profile

  Christina Sjöberg

  Kassör

 • profile

  Mats Johansson

  Ledamot

 • profile

  Kjell Grundström

  Ledamot

 • profile

  Helén Gustafsson

  Ledamot

 • profile

  Niklas Johansson

  Ledamot

Valberedning

 • Håkan Alfon, sammankallande

 • Anders Tunestam

 • Monica Rönnlund

Adress

Styrelseakademien Dalarna
Viksö 602
781 94 Borlänge

Organisationsnummer föreningen:
802465-9065