Ägarnätverk i Norr

Exklusivt nätverk för dig som ägare av bolag.

Vårt exklusiva nätverk för ägare i Norr erbjuder en plattform för fördjupade diskussioner och erfarenhetsutbyte kring frågor som rör särskilt dig som ägare av ett aktiebolag.

Vi kommer att prata utmaningar och möjligheter. Du kommer att få kunskap från specialister i relevanta och aktuella ämnen. Dessutom ges stort utrymme till diskussion och erfarenhetsutbyte.

Upplägg

  • 4-5 fysiska träffar per år (lunch eller middag)

  • Varje nätverksträff har ett tema som sätts utifrån deltagarnas önskemål ur ägarperspektivet.

  • Träffarna fokuseras främst på dialog och erfarenhetsutbyte mellan deltagarna och moderator, där sekretess råder inom gruppen.

  • Inslag av nationella och regionala förebilder med stor erfarenhet av ägarstyrning.

  • Deltagaravgift 1 900 kr (utöver medlemsavgift). Lunch och middag ingår i avgiften.

Deltagare

Nätverket har ett begränsat antal platser. För att få delta i nätverket krävs att du...

  • Är medlem i Styrelseakademien Norr

  • Är ägare eller delägare i minst ett aktiebolag

Intresserad?

Skicka in din intresseanmälan till norr@styrelseakademien.se.

Skriv "Intresseanmälan ägarnätverk" i ämnesraden och uppge gärna vilka förväntningar och önskemål du har på nätverket.