Årets styrelse

Utmärkelsen Årets styrelse syftar till att tydliggöra och öka medvetenheten om styrelsens viktiga roll och i övrigt lyfta fram och uppmärksamma goda exempel där ägare går från ägarledning till ägarstyrning och driver ett aktivt värdeskapande styrelsearbete.

Utmärkelsen delas ut per ort inom Styrelseakademien Norrs verksamhetsområde, vid Stora Styrelsedagen.

Urvalskriterier

  • Små- och medelstora företag som är verksamma, har sitt säte och med lokala ägare inom Styrelseakademien Norrs verksamhetsområde.

  • Aktiebolag eller ekonomisk förening.

  • Minst tre i styrelsen och därav minst en extern oberoende styrelseledamot.

  • Bedriver ett aktivt, strukturerat och värdeskapande styrelsearbete.

  • Styrelsearbetet har en avgörande betydelse för verksamhetens utveckling.

  • Verkar inom ramen för de normer och värderingar som råder i det omgivande samhället.

  • Integrerat hållbarhetsaspekter i all verksamhet.

  • Genom sitt agerande tar ett aktivt samhällsansvar.

Vidare ska styrelsen uppvisa för företaget avgörande insatser, som under den senaste 2-3 åren gjort verklig skillnad. Både sanering och tillväxt är meriterande, liksom andra åtgärder som stärkt bolaget, t ex generationsväxling, organisationsförändringar, strukturåtgärder, turn-arounds, ingrepp i affärsmodellen som gett avtryck för företaget etc.

Juryn tittar även på styrelsens kvalitet och utmärkande drag såsom att styrelsearbetet är väl organiserat med bland annat tydliga instruktioner som hålls fortlöpande uppdaterade. Styrelsen ägnar sin tid åt rätt frågor. Mötena är väl förberedda, genomförs på ett effektivt sätt och är väl dokumenterade. Styrelsens arbete utvärderas och följs upp.

Jyrun består av representanter från Styrelseakademien Norrs styrelse.

Vill du nominera en styrelse till Årets styrelse 2024?

Maila ditt tips till norr@styrelseakademien.se