Ordförandenätverk i Norr

Exklusivt nätverk för dig som arbetar som ordförande.

Styrelsens ordförande har enligt lag ett särskilt ansvar för att styrelsens är väl organiserat och bedrivs effektivt och ordföranderollen är avgörande för styrelsens arbete.

Vårt exklusiva nätverk för ordföranden i Norr erbjuder en plattform för fördjupade diskussioner och erfarenhetsutbyte kring det praktiska arbetet som styrelseordförande och de utmaningar och möjligheter som ordföranderollen ger.

Upplägg

  • 4-5 fysiska träffar per år (lunch eller middag)

  • Varje nätverksträff har ett tema som sätts utifrån deltagarnas önskemål ur ordförandeperspektivet.

  • Träffarna fokuseras främst på dialog och erfarenhetsutbyte mellan deltagarna och moderator, där sekretess råder inom gruppen.

  • Inslag av nationella och regionala förebilder med stor erfarenhet av ordföranderollen.

  • Deltagaravgift 1 900 kr (utöver medlemsavgift). Lunch och middag ingår i avgiften.

Deltagare

Nätverket har ett begränsat antal platser. För att få delta i nätverket krävs att du...

  • Är medlem i Styrelseakademien Norr

  • Har minst ett externt ordförandeuppdrag

Intresserad?

Skicka in din intresseanmälan till norr@styrelseakademien.se.

Uppge gärna vilka förväntningar och önskemål du har på nätverket.