Välkommen till Styrelseakademien Sjuhärad

Vi vill inspirera dig till framgång och bidra till ett konkurrenskraftigt näringsliv i Sjuhäradsbygden. Det gör vi genom att generöst dela med oss av våra kunskaper om styrelsearbete. Tillsammans med våra partner skapar vi ett nätverk på hemmaplan som du kommer att ha mycket glädje av.

Kontakt

split

Externa styrelseledamöter

Är ditt bolag på jakt efter ny kompetens till styrelsen? Är du intresserad av styrelsearbete? I båda fallen har vi rätt kanal! Vår förening hjälper bolag med anpassade förmedlingstjänster för att hitta rätt kompetens till styrelsen och därmed lyfta styrelsearbetet. Om bolaget inte har någon extern ledamot idag är en extern ordförande ofta en bra start.

Läs mer

split

Ett medlemskap för bättre styrelsearbete

Som medlem i Styrelseakademien breddar du omedelbart ditt nätverk och får tillgång till ett stort urval kompetenshöjande utbildningar, sammanhang och tjänster.

Läs mer
split

Aktiviteter och event

Ditt nätverk kan aldrig blir för stort. Eller för kompetent. Därför arrangerar vi regelbundet evenemang, aktiviteter och träffar tillsammans med våra partners och vänner, för att du ständigt ska kunna skapa nya kontakter.

Läs mer
split

Utbildningar

För att Sverige ska kunna blomstra som entreprenörsland, behövs kunskap om hur man driver företag. Sedan vår certifiering av styrelsearbete infördes 2009 är vi Sveriges ledande utbildare av styrelser.

Läs mer

Våra samarbetspartners

Styrelse

Sverige drivs inte av storbolagen utan av små och medelstora bolag. Det är en utmaning att få särskilt våra ägarledda familjeföretag att förstå vikten av ett aktivt styrelsearbete. För då blir potentialen enorm både för sysselsättningen i bygden och för välfärden.

Här i Sjuhärad har vi – förutom våra populära licensieringsutbildningar i styrelsearbete – även kortare seminarium som förklarar vikten av en styrelse och mycket välbesökta medlemsmöten, ofta i form av frukostmöten som är öppna för alla.

Det medlemmarna speciellt uppskattar är att vi lyfter lokala och aktuella frågor ur ett styrelseperspektiv och visar på goda exempel på aktivt styrelsearbete. Vi vill även få igång en dialog kring styrningen av våra kommuner, landsting och föreningar.

Välkommen!

Bosse Lindell
Ordförande i StyrelseAkademien Sjuhärad

Valberedning

Adress

StyrelseAkademien Sjuhärad
C/O Ernst & Young AB
Box 942
501 10 Borås

Organisationsnummer föreningen:
802416-1195