INSIKT OM STYRELSEANSVARSFÖRSÄKRING

På senare år har det blivit allt vanligare att ställa styrelser till svars, till exempel för ersättningsmodeller till styrelse och ledning, för oaktsamhet, påstådd diskriminering eller för att informationen till aktieägarna har brustit. Som sty­relseledamot eller del av en företagsledning kan du bli personligt skadeståndsskyldig och även tvingas stå för höga juridiska kostnader i samband om du ska bestrida detta. Då är det tryggt att ha en styrelseansvarsförsäkring i ryggen.

Medlemmar i Styrelseakademien har möjlighet att teckna en förmånlig styrelseansvarsförsäkring. Den är personlig och utformad för dig som är styrelseordförande, ledamot eller VD i ett eller flera bolag med säte inom EU.
Du kan läsa mer om- och teckna försäkringen här >>

Göran Bergeling, Senior Försäkringsrådgivare hos Söderberg & Partners är ansvarig för Styrelseakademiens unika styrelseansvarsförsäkring. Göran kommer ge exempel på när försäkringen gjort skillnad och en beskrivning av vad som händer i vår omvärld när det gäller ansvarsförsäkringar.

Varmt välkommen önskar Styrelseakademien Västsverige!

Vid frågor kontakta oss här >>

Kommande tillfällen