Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

Erika Hansen

Förening

Erica Hansen

Varför är du engagerad i StyrelseAkademien?

Jag är en stolt hemvändare. Imponerad över vad Norrland varit, är och inte minst kommer att bli. Det är en spännande tid i kölvattnet av pandemin som leder till omställning. Inte minst för Norrland som ser konkurrensen om människor och kompetens öka parallellt med utmaningarna för lönsamhet och livskvalitet på landsbygden. Jag ser en oberoende ideell förening och meningsfull organisation med engagerade och kompetenta medlemmar. Ett sammanhang där jag som stark generalist, skicklig nätverkare, kommunikativ ledare och som drivande möjliggörare på riktigt kan bidra för ökad medlemsnytta och göra skillnad för många i en viktig del av landet.

Under 2012–2020 arbetade jag i ledningen för en av Sveriges största och äldsta ideella medlemsorganisationer med löpande rapportering, föredragande och strategiarbete för styrelsen. I samband med min första styrelseförfrågan från det privata näringslivet gick jag ”Rätt fokus i styrelsearbetet” 2021 och följde upp med fördjupningsutbildningen ”Hållbarhet i ett styrelseperspektiv”. Att engagera mig i StyrelseAkademien ser jag som en spännande möjlighet för min egen utveckling – och för att bidra till Norrlands utveckling.

Vad tycker du är viktigast/roligast/intressantast med styrelsearbete?

Jag tycker det viktigaste med styrelsearbete handlar om att nyttja gruppens samlade kompetenser för att på bästa möjliga sätt styra och följa upp verksamheten. Det roligaste för mig är möjligheten att få påverka framtidens ledarskap i en hållbar riktning och navigera för den strategiska färdriktningen. Det är intressant hur varierande förväntningarna på spaning av omvärld/konkurrenter/trender kan vara och hur denna ges utrymme i styrelsearbetet vid sidan av rapporter och ekonomiska underlag.

Var önskar du att Styrelseakademien Norr befinner sig om fem år?

Jag önskar att vi är ännu fler här i norr som samlas i föreningen StyrelseAkademien för att professionalisera styrelsearbete – och därigenom bidra till starkare resultatförmåga och värdeutveckling för Norrlands företag och organisationer. Det kommer att innebära ett lyhört arbete för medlemmarnas behov och önskemål. Jag önskar också att agendan för morgondagens professionella styrelsearbete genomsyras av ett målmedvetet hållbarhetsarbete med fokus på inkludering och jämställdhet – en framgångsfaktor för de som vill bli ännu mer lönsamma.

Aktuella styrelseuppdrag:

För tillfällen inga formella, Suppleant Esam AB och Rådgivande styrelsemedlem (Advisory board) för mindre hotellkoncern.

Nationella partners: