Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

Jan Jonsson

Förening

Jan Jonsson

Varför är du engagerad i Styrelseakademien?     

Jag vet vad ett bra styrelsearbete kan göra för ett företag och inte minst för mindre/medelstora

Vad tycker du är viktigast/roligast/intressantast med styrelsearbete?      

För min del är det roligaste med att vara verksam i ett bolag att se hur diskussioner och beslut fattade i styrelsen påverkar bolaget i positiv riktning. Ett styrelseuppdrag är också en möjlighet att lära sig saker i en helt ny bransch vilket är utvecklande

Var önskar du att Styrelseakademien Norr befinner sig om fem år?    

Jag önskar att vi har fler medlemmar och att vi kunnat erbjuda många fler de fantastiskt bra utbildningar som vi har och då gärna i digital form som visat sig så effektiv. Då når vi målet att stärka dom små och medelstora företagen i norra Sverige

Aktuella uppdrag:

Ordförande Aktiebolaget Infjärdens Värme Fastigheter

Ordförande Biogreen AB

Ordförande Icemakers AB

Ordförande Icemakers Facilities Aktiebolag

Ordförande Icemakers Test AB

Ordförande Jobbhälsan i Norr AB

Ordförande MedMike AB

Ordförande Nordtool Aktiebolag

Ordförande Norrländska Industriaktiebolaget

Ordförande Rörkrökaren i Hallstaberg Aktiebolag

Ordförande Sustainalube AB

 

Nationella partners: