Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

Magnus Liljeqvist

Förening

Magnus Liljeqvist

Magnus har en lång och djup kompetens inom internationell försäljning, marknadsföring, projektledning och ledarskap både som anställd och egen företagare under 28.

Varför är du engagerad i Styrelseakademien?

Att vara med och erbjuda grunden samt helheten till effektivt/professionellt styrelsearbete genom våra mycket professionella utbildningar, nätverk, forum och frukostmöten.

Vad tycker du är viktigast/roligast/intressantast med styrelsearbete?

Arbeta tillsammans i en styrelse som har en bredd kompetens och stark personlighet. Styrelsearbete är ett lagarbete så det ”så fokus” på att det är ett bra ihopsatt team som kan ta beslut och driva framåt. Sammanfattningsvis att bidra till framtidens ledarskap och riktningen av bolaget/föreningen framgång.

Var önskar du att Styrelseakademien Norr befinner sig om fem år?

Ett ökat antal medlemmar i hela Sverige, men för oss i Norr fokusera på den nya strategiska verksamhetsplanen och anpassa den till region Norr. Genom att ”vi” Team Norr lyfter fram vikten av styrelsearbete och vårt unika helhetskoncept genom våra marknadsföring kanaler till nuvarande och potentiella medlemmar samt samarbetspartner. 

Där vi arbetar aktivt genom våra frukostmöten (fysiska/digitala) och medlemsaktiviteter där vi lyfter fram vikten av att ha en aktiv styrelse (externa ledamöter) för att positivt kunna påverka framtida lönsamma framgångar i både bolag och föreningar.

Aktuella uppdrag:

Styrelsearbete; har under 26 år arbetat i olika styrelser både som ordförande, styrelseledamot och suppleant. Är idag engagerad i Styrelsen för Northern Landtransport (VD) och Nyföretagarcentrum Örnsköldsvik (ledamot) samt olika föreningsuppdrag som (ledamot) och Nolaskogs Skoterklubb (ordf.)

 

Nationella partners: