Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

StyrelseAkademien Sverige

25 juni 2020

Förening

Professionellt styrelsearbete

Denna artikel publicerades först i tidskriften Professionellt Styrelsearbete (2020-2), som ingår i StyrelseAkademiens medlemskap. Professionellt Styrelsearbete kommer ut med fyra nummer per år och ges ut i samarbete med Ekerlids Förlag.

 

Webbutbildning får väl godkänt 

porträtt på kvinna med långt mörkt hår och vit blus

Malin Hamlin var en av dem som deltog i StyrelseAkademiens första webbaserade Rätt fokus-utbildning. Hon var nervös innan, men ger nu betyget väl godkänt.

Till vardags arbetar Malin Hamlin med riskfrågor och riskkontroll på Swedbank. Hon bor i Vimmerby, där maken driver ett familjeföretag inom omsorg och där hon är med i styrelsen.

– Det är bara maken Marcus och jag i den styrelsen, och vi har båda satsat på olika utbildningar. Men på sikt behöver vi ta in extern styrelsekompetens, säger Malin Hamlin.

På grund av coronapandemin beslöts att den Rätt fokus-utbildning hon var anmäld till skulle hållas digitalt. Malin Hamlin är van vid digitala möten och konferenser, och kanske var det därför hon var lite nervös inför den här utbildningen som skulle pågå i en halv dag.

– Jag undrade hur jag skulle orka hålla mig fokuserad. Men det gick jättebra, säger hon.

En viktig anledning till det var att lärare Torsten Örtengren och deltagarna hade vissa ordningsregler, som ljudlöst på mobilen och att man bara fick ha datorns mikrofon påslagen när man själv pratade. Det tog bort onödiga ljudstörningar. Men det viktigaste var att den tekniska facilitatorn Inna Saxe hjälpte till med tekniken, delade in i digitala grupper, höll i chattfrågorna till Torsten Örtengren och mycket annat.

– Det var jättebra. Det är svårt för läraren att hålla i allt. Det var också bra att vi fick gott om pauser där man kunde sträcka på benen och dricka kaffe, säger Malin Hamlin.

Hon tror att webbmöten av alla slag kommer att få ett uppsving även efter coronakrisen. Det är både tidseffektivt och billigt att slippa resa. Samtidigt tror hon inte att webben kan slå fysiska möten i alla lägen. Ibland måste man träffas i verkliga livet.

Hur skulle webbutbildningarna kunna förbättras? Malin Hamlin har ett förslag:
– Jag tror det vore bra om man kunde träffa några av kursdeltagarna digitalt några dagar i förväg och kanske dricka kaffe tillsammans. Då hinner man lära känna varandra, även om man inte träffas.

Digitala kurser och möten kan vara här för att stanna


dataskärm med många ansikten på som visar ett videomöte

När fysiska möten inte längre var möjliga var StyrelseAkademien snabb med att ställa om till digitala utbildningar. Det har tagits mycket väl emot, och läraren Torsten Örtengren tror till och med att de kan vara här för att stanna.

Torsten Örtengren höll sin allra första digitala Rätt fokus i början av april och utvärderingen visar tydligt att deltagarna var nöjda – även om många skrev att de gärna ville träffas också.

– Som bonus ska vi ordna en halvdag efter sommaren när man får träffas ”på riktigt”, säger Torsten Örtengren.

Många tyckte ändå att det var effektivt och tidsbesparande att slippa resa, och själva kursinnehållet var detsamma. Det som skiljer är kaffepauserna, där var och en går till sitt eget kök och slår i sin kopp.

– Det här ska vi förfina i framtiden. Det gäller att få till den sociala dimensionen på något sätt, säger Torsten Örtengren.

Vissa ändringar hade gjorts för att anpassa kursen till den digitala världen.

En del moment hade bytts ut, och som kursledare månade Torsten Örtengren om att ofta växla mellan sin presentation och dialog med deltagarna. Det var fler kunskapstester än vanligt, och även många gruppövningar där deltagarna gick in i separata ”digitala rum”. Där kunde Torsten Örtengren kliva in för att ställa frågor, engagera eller vad som nu behövdes.

– Jag upplevde mitt jobb som lite svårare eftersom det inte går att se deltagarnas reaktioner eller kroppsspråk. Det krävs mer arbete för att hitta rätt känsla, säger han.

Liksom Malin Hamlin i artikeln nedan prisar han den tekniska facilitatorn Inna Saxe. Förutom att se till att allt flöt problemfritt ansvarade hon också för säkerheten, bland annat genom att kontrollera vilka som släpptes in i ”rummet”.

Torsten Örtengren tror att digitala kurser kan vara här för att stanna – men det bästa är att kombinera dem med fysiska möten. Det är ju ändå trevligast att ses.

Text: Ingrid Kindahl | Foto: FIZKES/SHUTTERSTOCK

> Läs Professionellt Styrelsearbete (nr 2 2020)

Nationella partners: