Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

StyrelseAkademien Sverige

15 juni 2020

Förening

Professionellt styrelsearbete

Denna artikel publicerades först i tidskriften Professionellt Styrelsearbete (2020-2), som ingår i StyrelseAkademiens medlemskap. Professionellt Styrelsearbete kommer ut med fyra nummer per år och ges ut i samarbete med Ekerlids Förlag.

Extern styrelseordförande guld värd i kristid: Snabb krismedvetenhet gav försprång


porträtt på man med glasögon och kavaj

Nu under coronapandemin händer det att företagsägare säger upp sin externa styrelseordförande. Men det är som att släcka lyset för att spara ström. 

PS har talat med två ägare som drabbats olika av krisen, men som båda anser att de har klarat sig betydligt bättre än väntat – tack vare att de har valt att ha externa ordförande med stor erfarenhet.

I den här första artikeln möter vi Anders Pauser, grundare av och helägare till Pauser Media. Styrelseordförandens förmåga att skapa olika scenarier hjälpte Pauser Medias ägare att navigera genom krisen.

Pauser Media ger ut nischade tidningar och ordnar event och konferenser kopplade till dem. Mest kända titel är Vd-tidningen. Företaget har kontor i Stockholm, Umeå och Lund och sysselsätter omkring 40 personer – även om inte alla är anställda.

När krisen slog till i mars ställdes eventen och konferenserna in och drygt en tredjedel av omsättningen försvann. Annonsförsäljningen i tidningarna minskade också, men i stället ökade en del digital annonsförsäljning.

– Hur det slutar vet vi inte än. En del av den tappade omsättningen kan vi troligen kompensera, men inte allt, konstaterar Anders Pauser.

Tio år med extern ordförande
Styrelseordförande i Pauser Media är, sedan tio år, Olof Degerfeldt, tillika ordförande i StyrelseAkademien Norr. Till en början hjälpte Olof Degerfeldt till att skapa en bra struktur för företaget och se till att styrelse och ledning hade kontroll på kassaflöde och ekonomi.

Anders Pauser är extra glad att allt detta fanns på plats i mars i år. Det betydde att Olof Degerfeldt hade möjlighet att ägna sig åt annat när omsättningen drastiskt sjönk.

Målade upp olika scenarier
– Han satte direkt igång att måla upp olika scenarier för hur krisen kunde tänkas utvecklas, och vad vi skulle kunna göra i olika situationer. Med stöd av honom gjorde jag också olika prognoser. Det ledde till att vi snabbt fick en förståelse för krisen och kunde genomföra ett antal permitteringar och uppsägningar, säger Anders Pauser.

Under de tio åren har kontaktfrekvensen mellan Anders Pauser och Olof Degerfeldt varierat. I början var samtalen täta – senare, när strukturen var lagd, glesnade de och inskränkte sig till det som behövdes i samband med styrelsemötena.

Men under coronakrisen behövdes Olof Degerfeldt på ett helt nytt sätt och kontakten intensifierades. Nu talas de vid flera gånger i veckan.

– Det är ett samspel mellan oss som jag tycker känns tryggt. Det är skönt att ha en ordförande som jag kan bolla med. Han har erfarenhet nog att kunna ge en realistisk bild av vart utvecklingen är på väg och vet hur man ska hantera banker – om vi beslutar att gå dit. Han är också ett stöd i hur jag ska tänka kring exempelvis knepiga avtal när vi måste skjuta på konferenser och hur vi ska agera mot kunder. Jag ser det som en slags försäkring att ha en bra styrelseordförande, säger Anders Pauser.

Nationella partners: