Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

StyrelseAkademien Sverige

19 maj 2022

Förening

VI ANPASSAR ER STYRELSEUTBILDNING 

Våra styrelseutbildningar kan målgruppsanpassas och skräddarsys så att de har relevans i er verklighet och blir ett led i er styrelseutveckling. Helt skräddarsydda utbildningar och andra utvecklingsinsatser är givetvis också möjligt. 

Vill ni lägga en gemensam plattform för ert framtida styrelsearbete och se till att alla har samma grund – men samtidigt få möjlighet att lyfta lite egna bransch- och bolagsspecifika frågor? Det ordnar vi gärna!

Vill ni fördjupa er i någon särskild fråga går detta också bra. Ni kanske vill veta mer om strategifrågor, intern kontroll eller styrning – eller hur en valberedning egentligen ska fungera?

Inte säker på var ni ska börja? Kontakta oss så hittar vi tillsammans en lämplig lösning för utvecklandet av just er styrelse.

KONTAKT

Skicka ett mail till info@styrelseakademien.se så kommer du att bli kontaktad av ansvarig i just din region.

Vägen till en värdeskapande styrelse i  kommunalt och regionalt ägda bolag

arvodering
Att omvärlden, marknaderna och branscherna förändras är idag mer regel än undantag och det innebär att det ställs nya krav på bolagsstyrningen och styrelsearbetet. Dessutom granskas och ifrågasätts kommunal verksamhet i högre grad än tidigare och ett flertal ledamöter byts ut under en mandatperiod. Detta innebär att kunskap kontinuerligt behöver tillföras, uppdateras och kompletteras för att ledamöterna i styrelserna ska kunna bidra till ökad samhällsnytta och värdeutveckling i bolaget.

Styrelseakademien har lång erfarenhet av att utbilda styrelser i såväl privat som offentligt ägda bolag i styrelsearbete och bolagsstyrning, alltid utifrån ett värdeskapande perspektiv. Vi har utbildat över 2500 ledamöter i styrelser samt ledningspersoner i kommunalt och regionalt ägda bolag i värdeskapande styrelsearbete. Vi brinner för att utbilda Sveriges kommuner och regioner i styrelsearbete och därigenom stärka den svenska välfärden!

Våra utbildningar skapar värde för bolaget

  • Roller och ansvarsfördelning förtydligas mellan styrelse och VD samt mellan styrelse och ägare
  • Bättre förutsättningar att genomföra ägardirektiven och affärsplanerna
  • Fokus på värdeskapande styrelsearbete och bolagets prestation
  • Mindre sammanblandning nämnd- och bolagsstyrning
  • Möjlighet att skapa samsyn, färre meningsskiljaktigheter
  • Bättre förutsättning för Vd att öka genomförandekraften
  • Skapar struktur och fokus på rätt saker (strategi)
  • Identifiera ledamotens styrkor
  • Minskad sårbarhet vid ledamotsförändringar
  • Riskminimering genom större förståelse för uppdraget


Läs mer om vår styrelseutbildning riktad till kommunalt och regionalt ägda bolag.

Efter valet kommer många nya ledamöter att ta plats i kommunala bolagsstyrelser. Dessa personer är ofta politiskt utsedda – men styrelseuppdraget innebär att man tar på sig en helt annan hatt. Det personliga ansvaret kommer som en överraskning för många. Läs mer

Nationella partners: