Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

StyrelseAkademien Sverige

18 månad 2019

Förening

Professionellt styrelsearbete

Denna artikel publicerades först i tidskriften Professionellt Styrelsearbete (2019/4), som ingår i StyrelseAkademiens medlemskap. Professionellt Styrelsearbete kommer ut med fyra nummer per år och ges ut i samarbete med Ekerlids Förlag.

Frågor till Ossian Ekdahl, medlem i styrgruppen för European Corporation Reporting Lab: Hur går EU-projektet?

Porträtt på en man

För ett år sedan utsågs Ossian Ekdahl till att ingå i styrgruppen för European Corporation Reporting Lab, en europeisk satsning på icke-finansiell rapportering. Här svarar han på fem frågor.

Hur hamnade du i styrgruppen?
– Jag är styrelseledamot i StyrelseAkademien Sverige och chef för ägarstyrning på Första AP-fonden och utsågs av den europeiska organisationen för styrelseinstitut ecoDa, där StyrelseAkademien Sverige ingår. Min förankring i StyrelseAkademien och mitt jobb inom Första AP-fonden har gett mig kunskap och erfarenhet om hur investerare ser på bolag och deras rapportering. Man kan säga att mina olika hattar passar väl ihop.

Vad är syftet med European Corporation Reporting Lab och dess styrgrupp?
– Vi ska starta olika projekt för att stödja utvecklingen av icke-finansiell rapportering. Det kan handla om hur företagen arbetar med klimatfrågor, korruption, mänskliga rättigheter och annat som inte är direkt kopplat till den finansiella rapporteringen. Meningen är att vi ska hitta goda exempel på bolag som har bra rapportering och kan inspirera andra. Styrgruppen har redan startat ett projekt som handlar om klimatredovisning, och ytterligare projekt ska startas successivt. I det första fick deltagarna själva, utifrån styrgruppens riktlinjer, bestämma hur projektet skulle drivas. Styrgruppen har fått en första rapportering. Projektet ska mynna ut i ett antal tips och idéer som hjälper bolagens intressenter att se hur ett bolags klimatarbete utvecklas. Det handlar om att kunna bedöma hur ett bolags verksamhet påverkar klimatet – men också hur klimatförändringarna påverkar bolaget. 

Det andra projektet är i startfasen och en projektgrupp håller på att bildas. 

"Vi ska starta olika projekt för att stödja utvecklingen av icke-finansiell rapportering."

Vad handlar det andra projektet om?
– Styrgruppen tog fram tre förslag om vad projektet skulle kunna innehålla. Därefter hade vi en konsultationsprocess då alla intressenter fick ge synpunkter. De tre förslagen var bolagens rapportering om; 1. Sociala frågor och mänskliga rättigheter, 2. icke-finansiella risker kopplat till bolagens affärsmodell och 3. bolagens processer för hur de arbetar med hållbarhetsfrågor.

StyrelseAkademien, som ju är en av intressenterna, och jag själv förordar förslag nummer 2. Vi var minst positiva till förslag nummer 3, eftersom det riskerar att bli ett alltför internt arbete och att hållbarhetsfrågorna då kan komma att hamna alltför mycket vid sidan om den vanliga redovisningen. Vi tror att hållbarhetsfrågorna ska vara en naturlig del av hela verksamheten.

På vilket sätt påverkar det här styrelsearbete generellt?
– Det blir en allt viktigare uppgift för styrelserna att hjälpa ledningarna att identifiera både finansiella och icke- finansiella risker. Många är vana vid att tala om finansiella risker, men de är ofta kortsiktiga och relativt lätta att prognosticera. De icke-finansiella är långsiktiga och svårare att förutse. Det gäller att få ihop de båda perspektiven, och där måste styrelserna ligga på och ta ett ansvar.

Kommer ditt arbete i styrgruppen att påverka SME eller enbart stora företag?
– Genom att ta fram goda exempel hoppas jag att det blir som med Koden: Vi börjar med de stora företagen, och sedan kan de mindre låta sig inspireras och plocka ut de åtgärder som de kan, och vill, genomföra.

Nationella partners: