Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

StyrelseAkademien Sverige

1 april 2021

Förening

Nya upplagan av Vägledning till god styrelsesed är här  

Sedan 2003 har StyrelseAkademien försett Sverige med en handbok i hur styrelsearbete bör bedrivas. Nu är den fjärde upplagan av Vägledning till god styrelsesed här. Utgåvan har uppdaterats med avsnitt om bland annat cyber security, styrelsens relation med det omgivande samhället samt vad man bör tänka på innan man tackar ja till ett styrelseuppdrag.    

”Vägledning till god styrelsesed” ger en riktlinje för hur styrelsearbete bör bedrivas, främst i små och medelstora bolag i Sverige.  Boken innehåller rekommendationer som ger vägledning för styrelser och deras uppdragsgivare, ägarna, för att utveckla och effektivisera styrelsearbetet i svenska bolag.  

 Den 1 april släpps den fjärde, reviderade utgåvan av boken. Bakgrunden är bland annat behov av anpassning till nya lagar, exempelvis rapporteringskrav i årsredovisningslagen och förändringar i ”Svensk kod för bolagsstyrning”.    

 – Det har hänt mycket de senaste åren som gjorde att det var dags för en ny upplaga. Boken utgör fundamentet för alla våra utbildningar och vägleder oss i hur styrelsearbete bör bedrivas i framförallt SME-bolag, säger Ulrika Spåls, vd på StyrelseAkademien Sverige.   

 Den nya upplagan är framtagen i samarbete med StyrelseAkademiens partners Cirio, PwC och AIG under ledning av Ossian Ekdahl, ledamot i StyrelseAkademien Sverige och Chef Ägaransvar på Första AP-fonden.

 – En strikt ansvarsfördelning mellan styrelse och bolagsledning är en hörnpelare i den svenska modellen för bolagsstyrning och ”Vägledningen” guidar oss i detta arbete, understryker han. 

 ”Vägledning till god styrelsesed” ges ut av StyrelseAkademien som är en ideell och oberoende förening för utveckling av styrelsearbetare och styrelsearbete. Boken finns till försäljning i StyrelseAkademiens webshop samt som digital, kostnadsfri, upplaga.   

Nationella partners: