Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

StyrelseAkademien Sverige

14 augusti 2019

Förening

Professionellt styrelsearbete

Denna artikel publicerades först i tidskriften Professionellt Styrelsearbete (2019/2), som ingår i StyrelseAkademiens medlemskap. Professionellt Styrelsearbete kommer ut med fyra nummer per år och ges ut i samarbete med Ekerlids Förlag.

OM STUDIEN CEO SURVEY 2019

  • 1 378 respondenter, varav 355 är kvinnor.
  • 91 länder är representerade i svaren.

Så här svarar de svenska vd:arna:
  • 100% uppger att de baserar sina beslut på kunddata, men bara 11 procent anser att de har tillgång till den kunddata de behöver för att kunna planera verksamheten.
  • 74% anser att cyberhotet utgör det största orosmolnet.
  • 70% anser att det har blivit svårare att hitta rätt kompetens.
  • 66% tror att AI kommer att ha större påverkan på världen än vad internet har haft.

Svenska vd:ar tror på sina företag – men tvivlar på den globala tillväxten 

datorskärm med diagram som visar upp- och nedgång

Fortsatt optimism bland svenska vd:ar, men även en historisk ökning av pessimism. Så kan man sammanfatta årets CEO Survey som genomförts för 22:a året i rad av revisionsföretaget PWC. Drar man slutsatser av undersökningen bör strategier som handlar om AI, hantering av kunddata, cyberhot och kompetensförsörjning vara frågor som är heta på styrelseborden framöver.  

En stor andel av de tillfrågade företagsledarna världen runt tror på en fortsatt global tillväxt, men samtidigt blir fler alltmer försiktiga i sina prognoser.

På bara ett år har andelen vd:ar som har en pessimistisk syn på den globala tillväxten ökat från 5 procent till 29 procent. Aldrig under de 22 år som undersökningen genomförts har det svängt så snabbt.

Trenden tycks vara att vända blicken inåt mot det egna företaget. 71 procent av världens företagsledare uppger att de kommer att satsa på organisk tillväxt under 2019.

"Tilltron till nya tekniker är stor i Sverige." 

I de svenska företagsledarnas svar i årets undersökning framkommer att tron på det egna företagets tillväxt är större än tron på den globala tillväxten. Och skillnaden är stor: 20 procent spår att den globala tillväxten kommer att förbättras, medan runt 70 procent tror att det egna företagets intäkter kommer att öka.

Över 80 procent av företagsledarna i Sverige är säkra på att artificiell intelligens (AI) kommer att förändra sättet man gör affärer på i dag, och 50 procent tror att AI kommer att kosta fler jobb än vad det kommer att skapa. Men det är ändå tydligt att tilltron till nya tekniker är stor i Sverige och hela 86 procent av de tillfrågade tycker att AI är positivt för samhället. 66 procent tror att AI kommer att påverka världen mer än vad internet har gjort.

För svenska vd:ar är det viktigt att data ligger till grund för de beslut som ska fattas. 100 procent av de tillfrågade angav att kunddata behövs för en hållbar strategi i bolaget. Därefter är data om varumärkeskännedom och ekonomiska prognoser det som svenska vd:ar är mest intresserade av.

Text: Mikaela Wollin | Foto: Carlos Muza 

> Läs Professionellt Styrelsearbete (nr 2 2019)

Nationella partners: