Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

StyrelseAkademien Sverige

3 november 2020

Förening

Rådrum föreslås i företrädaransvaret

Timglas och mynt som illustrerar att utredningen föreslår ett rådrum på två månader innan det personliga betalningsansvaret för skatter träder in.

Företrädare för företag, exempelvis styrelseledamöter, bör få ett rådrum på två månader innan det personliga betalningsansvaret för skatter slår till. Det är ett av förslagen i en aktuell utredning.

På måndagen lade juristen Christer Silfverberg fram betänkandet till sin utredning ”Det skatterättsliga företrädaransvaret – en översyn” till Finansdepartementet. Enligt direktiven skulle utredaren överväga om företrädaransvaret borde ändras för att höja rättssäkerheten och underlätta för företagare och företagande.

Utredningen mynnar ut i tre förslag, som kan bli verklighet 1 januari 2022:
• Om en företrädare har varit ”grovt oaktsam” när det gäller uteblivna skatteinbetalningar, ska det göras en mer nyanserad bedömning och alla omständigheter i det enskilda fallet ska tas med. Men nuvarande rättspraxis ska fortfarande gälla. 

• Möjligheten till befrielse från betalningsskyldighet utökas. 

• Företrädare ska kunna ansöka om ett rådrum på två månader då hen inte riskerar personligt betalningsansvar. Ansökan ska ske hos Skatteverket och kan göras även efter det att skatten har förfallit.

Syftet med rådrummet är främst att potentiellt livskraftiga juridiska personer inte ska behöva avvecklas enbart på grund av snäva tidsramar för företrädarna, heter det i utredningen. När företrädarna får mer tid för att lösa problemen, kan de fatta bättre beslut om företagets framtid, är tanken. På sikt bör det enligt utredaren kunna leda till ett minskat antal konkurser.


Läs mer på Regeringskansliets webbplats. 

Läs Cirios kommentarer till utredningen. Cirio är partner till StyrelseAkademien. 

 

Foto: iStock

Nationella partners: